Vakbegrippen foodservice

 

Alle begrippen die te maken hebben met marketing in foodservice vind je hier!
Business to business marketing
De marketingactiviteiten richten zich op de doelgroep zakelijke afnemers die producten kopen of huren. Dit wordt ook wel aangeduid als B-to-B of B2B.

Business to consumer marketing
De marketingactiviteiten richten zich op de doelgroep consumenten (particuliere afnemers). Dit wordt ook wel aangeduid als B-to-C of B2C.

Back of house merken
Back of house merken zijn merken die alleen door de eindverbruiker in de keuken worden gezien. Een voorbeeld is soep of frites. Op het moment dat de gast het gerecht eet, is het eindproduct merkloos. Het tegenovergestelde van back of house merken zijn front of house merken.

Belevenismarketing/experience marketing
Belevenismarketing is een vorm van marketing die ten doel heeft een beleving te creëren, teneinde consumenten het product/bedrijf/merk op een emotioneel niveau te laten ervaren en een relatie te creëren.

Benchmarking
Benchmarking is het vergelijken van bedrijfsprocessen in de eigen organisatie met de processen binnen andere bedrijven. Benchmarking moet inzicht geven in eigen performances en in de verbeterpunten van bepaalde processen.

Categorie
Logisch afgebakend assortiment binnen een outlet dat als zodanig marketingtechnisch en financieel afzonderlijk wordt beschouwd.

Categorie diagnose model
Een model waarmee je de groeimogelijkheden voor een categorie binnen een formule kunt identificeren op basis van harde (verkoop)data. Daarnaast kan het in de evaluatiefase van het category management proces worden gebruikt om de groei te monitoren.

Category management
Het gezamenlijke continue proces dat ervoor zorgt dat de categorie structureel groeit en blijft groeien, doordat je in staat bent om van een grossier een betere grossier te maken voor zijn klanten en van een formule een betere formule voor zijn consumenten, waardoor de positie van de betrokken partijen verbetert.

Category-analyse
De fase binnen het category management proces waarin het genereren van shopperinzichten en inzichten met betrekking tot trends & ontwikkelingen, assortiment en financiële parameters voor een bepaalde formule of een bepaald segment plaatsvindt.

Category-evaluatie
Het op vastgestelde momenten meten en afzetten van de resultaten van alle inspanningen vanuit het category management proces tegen de doelstellingen die voor de categorie zijn geformuleerd.

Categorievisie
De eigen, onderscheidende visie van een leverancier op de categorie binnen een specifiek foodservicesegment die het uitgangspunt vormt voor alle commerciële activiteiten binnen dit segment.

CDT (Customer Decision Tree)
Een schematische weergave van de volgorde en het belang van diverse keuzecriteria in een beslisproces. Een CDT kan zowel worden ontwikkeld voor de professionele shopper als voor de finale shopper. Een CDT wordt ook wel een Shopper Decision Tree genoemd.

Core competence
Een core competence geeft de oorsprong van het concurrentievoordeel van een organisatie aan: de specifieke kennis en vaardigheden die fundamenteel kenmerkend zijn voor de organisatie. Het gaat hierbij om die bekwaamheden, kennis en vakmanschap om de belangrijkste ondernemingsactiviteiten uit te voeren.

CRM
CRM staat voor Customer Relationship Management, waarbij de optimalisatie van alle contacten met klanten én prospects centraal staat. Uitgangspunt hierbij is dat een organisatie kan inspelen op bepaalde wensen en behoeftes van de klant/prospect, doordat hij zijn klant kent. CRM fungeert tevens als hulpmiddel om het succes van sales- en marketingactiviteiten te evalueren, maar brengt ook in kaart welke klanten een investering waard zijn voor een organisatie.

DMU (Decision Making Unit)
Degenen die participeren in de besluitvorming met betrekking tot de inkoop van een product of dienst. Tot de groep van betrokkenen horen de gebruikers, de beïnvloeders van het koopprijs, de inkopers, de beslissers en de gatekeeper.

Eindverbruiker
Onder eindverbruiker wordt de ondernemer van een outlet in foodservice verstaan: diegene die het product inkoopt, bewerkt en/of verkoopt.

Finale shopper
Degene die een product koopt in een food(service)-outlet voor eigen consumptie. In foodservice is de finale shopper vaak zelf de consument. Het consumptiemoment hoeft echter niet direct plaats te vinden op de locatie waar het product is gekocht, maar kan bijvoorbeeld ook ‘on the go’ worden geconsumeerd.

Foodretail
Supermarkten en speciaalzaken.

Foodservice
Alle bedrijven die de consument voorzien van direct consumeerbare voedings- en genotmiddelen, waarbij de consumptie en/of bereiding primair buitenshuis plaatsvindt. Hieronder vallen ook de bedrijven die maaltijden bezorgen en waar eten afgehaald kunnen worden.

Bron: FSIN

horecacateringdetailhandelleisure & sportzorginstelling
eten
- afhaal/ bezorg only
- fastfood - snacks & frites
- fastfood - shoarma/ kebab
- fastfood - salades/ pasta/ noodles/ sushi
- ijssalon
- lunch/ broodjes
- mobiele verkoop
- restaurant - fast casual
- restaurant - social dining
- restaurant
grossiers
- distributiecentrum retail
grossier - food drinks
shoppen food
- bakker
- groeten & fruit speciaalzaak
- kaas-/ delicatessenwinkel
- koffie-/ theespecaalzaak
- patisserie/ chocolatier
- natuurwinkel
- slager/ poelier
- slijterij
- supermarkt
- viswinkel
- zoetwarenspecialist
leisure
- amusementshal
- biljartcentrum
- bioscoop
- bowlingcentrum
- casino
- concerthal/ theater
- dierentuin
- kartbaan/ lasergame
- minigolf
- museum
- pretpark
- sauna & thermen
- sociaal-/ cultureel centrum
- speeltuin/-hal
zorgen
- bejaardentehuis/ verpleeghuis
- gespecialiseerde kliniek
- ziekenhuis
- zorglocatie met maaltijdverstrekking
drinken
- bar/ café
- coffeebar
- discotheek/ nachtclub
werken
- dienstverlener
- hoofdkantoor OOH/ retail
- productent
- gevangenis
- militaire kazerne
- overheid
shoppen non food
- apotheek/ drogist
- bouwmarkt
- tabak- & lectuurwinkel/-kiosk
- tuincentrum
- warenhuis
evenementen
- evenementenhal
party-/ zalencantrum/ conferentieoord
slapen
- bed & breakfast
- bungalow-/ vakantiepark
- camping/ caravanpark
- hostel
- hotel/ motel
cateraars
- cateraar
- event-/ partycateraar
reizen
- benzinestation
- rondvaart-/ cruise-/ tourbus-maatschappij
sporten
- atletiek
- circuit
- cricket
- golf
- hockey
- honkbal
- ijs-/ skibaan
- paardensport
- sporthal
- sportschool
- stadion
- tennis/ squash
- voetbal
- zwembad
leren
- primair onderwijs
- secundair onderwijs
- beroepsonderwijs
- hoger onderwijs/ universiteit

Formule
Een formule is de optelsom van alle onderdelen waarmee de grossier of professionele eindverbruiker zijn producten en diensten aanbiedt aan de shopper. De kenmerken van de formule hebben een sterke samenhang en moeten reproduceerbaar zijn op een andere locatie.

Front of house merken 
Front of house merken zijn merken die gebruikt worden in het zicht van de gast. Een voorbeeld zijn sauzen in portieverpakkingen in cafetaria’s. Dit is het tegenovergestelde van back of house merken.

Grossier – uitbreng
Distributeur die producten naar de outlet van de eindverbruiker transporteert. Voorbeeld van uitbrenggrossiers in foodservice zijn Sligro en Bidfood.

Grossier – cash & carry of zelfbedieningsgroothandel (ZB)
Bij een cash & carry ofwel zelfbedieningsgroothandel haalt de eindverbruiker zelf zijn producten. Voorbeelden van een cash & carry in foodserice zijn Sligro en Hanos.

Joint category management
Het gezamenlijke category management proces tussen een leverancier en een formule.

Joint promotion
Een sales promotie die twee of meerder organisaties gezamenlijk uitvoeren om de impact en/of kosten te spreiden. Een voorbeeld van een joint promotion is een actie van een drankje in combinatie met iets te eten.

Klantenpiramide
De klantenpiramide is een veelgebruikt hulpmiddel om klanten in te delen naar omzet. Let hierbij wel op dat de grote of top klanten niet per definitie de winstgevende hoeven te zijn!

Klantprofiel
Een beschrijving van een shopper of een groep shoppers die bestaat uit gedragskenmerken, aangevuld met demografische en/of geografische kenmerken, aangevuld met demografische en/of geografische kenmerken.

KPI (Key Performance Indicator)
Variabele om de prestaties van een organisatie te meten.

Macro-omgeving
De macro-omgeving wordt gevormd door de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke factoren binnen een bepaalde bedrijfstak. Een organisatie heeft geen invloed op deze aspecten, maar kan het huidige beleid hier wel op aanpassen.

Marketingmix voor foodservice
De marketingmix bevat elementen waarmee de fabrikant kan inspelen op de afnemersbehoefte. Naast de P’s van product, prijs, plaats (distributie) en promotie maakt Marketing4Results voor foodservice ook gebruik van de P’s van personeel en presentatie.

Meso-omgeving
De meso-omgevingsfactoren zijn variabelen van buitenaf die direct invloed op de organisatie kunnen uitoefenen vanuit de branche of de markt. Denk hierbij aan marktpartijen als toeleveranciers, concurrenten, afnemers en publieksgroepen.

Micro-omgeving
Micro-omgevingsfactoren zijn de invloeden die voor een individuele organisatie in principe intern en beheersbaar zijn. Deze invloeden hebben betrekking op de organisatie zelf: financieel, organisatorisch, economisch, technologisch, sociaal, juridisch en ecologisch.

Moment of truth
Een touchpoint tijdens de shopper journey dat dusdanig bepalend is voor de shopper in het wel of niet verder gaan met jouw organisatie.

Outlet
Een individuele verkooplocatie in foodservice. Zo bestaat bijvoorbeeld de Mexicaanse restaurantketen Popocatepetl uit 7 locaties ofwel outlets en kan één zorgstichting bestaan uit een aantal verzorgingshuizen en een verpleeghuis ofwel meerdere outlets.

Pre shopping fase
De fase in de shopper journey waarin de behoefte ontstaat en de shopper op zoek gaat naar een oplossing voor deze behoefte.

PMC
Een product-marktcombinatie is een selectie van producten en foodservicesegmenten op grond van een strategische keuze van afnemersbehoeften waarin een organisatie wil voorzien en van afnemers waar zij zich op wil richten.

Post shopping fase
De fase van de shopper journey van het consumeren/verbruiken, het evalueren van de aankoop en het delen van ervaringen.

Private label (PL)
Een private label/huismerk is een grossiers- of supermarktmerk dat eigendom is van de grossier/supermarkt en uitsluitend via die organisatie wordt verkocht. Een voorbeeld in foodservice is het merk Kern grossier Sligro. Fabrikanten kunnen naast hun eigen merk dezelfde (type) producten ook voor een grossiersmerk maken.

Professionele shopper
Degene die voor een eindverbruikersorganisatie (hetzij een formule, hetzij een zelfstandige outlet) eten en/of drinken inkoopt, bewerkt, bereidt, presenteert en/of verkoopt binnen de outlet voor/aan finale shoppers.

Pull-strategie
Een pull-strategie betekent letterlijk het ”trekken” van een consument of eindverbruiker aan het product. De fabrikant communiceert rechtstreeks met de consument of eindverbruikers en creëert daarmee merkvoorkeur. De vraag naar het product wordt gestimuleerd en daardoor wordt de grossier gedwongen het product in zijn assortiment op te nemen

Push-strategie
Bij een push-strategie bewerkt een fabrikant met name de grossier, zodat zij het product opnemen in het assortiment. Hierdoor wordt het aanbod makkelijker beschikbaar gemaakt voor de eindverbruiker.

Sales promotion
Sales promtion is een (tijdelijke) verbetering van de prijs-waardeverhouding van een product door een tijdelijk prijsvoordeel (bijvoorbeeld korting) of een (tijdelijke) verhoging van de waarde (bijvoorbeeld 10% meer inhoud) met als doel het verhogen van omzet op korte termijn.

Segment
Een group outlets die vergelijkbare kenmerken vertoont ten aanzien van aanbod, processen, werkwijzen en/of bezoekreden van de shopper.

SDT (Shopper Decision Tree)
Een schematische weergave van de volgorde en het belang van diverse keuzecriteria in een beslisproces. Een SDT kan zowel worden ontwikkeld voor de professionele shopper als voor de finale shopper. Een SDT wordt ook wel een Customer Decision Tree genoemd.

Shopper
Zie ‘Finale shopper’ en ‘Professionele shopper’.

Shopperinzicht
Een combinatie van shopperkenmerken die leidt tot een verklaring voor en het begrijpen van de shopper, waarmee handvatten ontstaan voor het beïnvloeden van de shopper.

Shopper journey
De stappen die een shopper of een groep shoppers doorloopt van trigger tot aankoop tot het consumeren of ge-/verbruiken van een product. De vier fases van de shopper journey zijn: pre shopping, to shopping, shopping en post shopping.

Shopper journey map
Een shopper journey map maakt inzichtelijk welke stappen de shopper zet tijdens zijn shopper journey, welke contactmomenten er zijn, hoe de shopper deze contactmomenten ervaart, welke triggers en barriers hij ervaart en wat de moments of truth zijn.

Shopper marketing in foodservice
De activiteiten die zijn gericht op het beïnvloeden van het gedrag en de beleving tijdens de verschillende fases van de shopper journey door te begrijpen hoe shoppers zich gedragen in verschillende foodservicesegmenten en op verschillende momenten om de doelstelling voor shoppers, formules en/of merken te behalen.

Shopper planning tree
Een shopper planning tree geeft op schematische wijze de mate van geplandheid van de shopperaankopen weer.

Shopperprofiel
Een beschrijving van een groep shoppers die bestaat uit psychografische kenmerken (persoonlijkheid, levensstijl en productwaarden), aangevuld met gedragskenmerken, demografische en/of geografische kenmerken.

Shopping fase
De fase van de shopper journey van het bezoek in de (online) outlet tot en met het plaatsen van de bestellingen c.q. kopen van producten.

Single category management
Het eenzijdige category management proces vanuit de leverancier, grossier of formule voor een bepaald segment.

SKU (Stock Keeping Unit)
Een artikelvariant met een eigen artikelnummer.

Substitutiegoederen
Substituten zijn producten die vervangen kunnen worden door een ander product, waarvan de functie bij beide producten gelijk is.

To shopping fase
De fase van de shopper journey waarin de shopper zich beweegt en op zoek gaat naar de (online) outlet.

Trade marketing
Alle marketinginspanningen van de leverancier die zijn gericht op de schakels tussen de leverancier en de consument, teneinde – in een permanente win-win gerichte samenwerking met deze schakels – te komen tot optimale proposities voor de producten van de leverancier en de assortimentscategorie waartoe de producten behoren, om aldus de shopper te stimuleren tot koop van het product en van de productcategorie waarbinnen de producten vallen (gebaseerd op TMA).

Trade promotion
Dit is een marketingcampagne op distributeursniveau die voor een bevordering van de afzet moet zorgen met behulp van prijskortingen, displays, etc.

USP
USP staat voor Unique Selling Point. Dit is een producteigenschap die zich onderscheidt ten opzichte van een concurrerend product.

Verkoopinformatiesysteem
Zoals de naam al aangeeft, is dit een systeem dat informatie over de verkopen in foodservice bevat. Dit systeem kan een eigen systeem zijn en/of er kan gebruik gemaakt worden van externe systemen. Een voorbeeld van dit laatste is Sales Insights van Bidfood.

Visie
Een visie geeft inzicht in de rol die een organisatie in bepaalde markten kan en wil vervullen, rekening houdend met de core competences, stakeholders en de keuze hoe deze visie moet worden gerealiseerd. Anders gezegd geeft het de rol en de ambities van een organisatie in een afgebakend werkterrein aan.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]