‘GS1 Nederland helpt bedrijven in de keten beter samen te werken met concepten, wereldwijde standaards en ondersteunende diensten. Hierdoor worden knelpunten in de keten weggenomen en wordt meer waarde voor de consument gecreëerd. Vanuit deze filosofie zijn wij dan ook supporter van dit boek dat is gebaseerd op het door GS1 Nederland uitgegeven handboek ‘Een scherp handboek category management’. De handvatten die organisaties middels dit boek worden aangereikt, leveren een waardevolle bijdrage aan het optimaliseren van de ketensamenwerking in foodservice!’