Sustainable Development Goals

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. In dit artikel delen wij wat meer achtergrondinformatie over de SDG’s. Wil je alle ins & outs hierover weten, kijk dan op https://www.sdgnederland.nl.

In 2000 spraken de landen van de Verenigde Naties (VN) voor het eerst ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millenniumdoelen, die liepen tot 2015. Hierdoor is onder andere het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren gehaald. Andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren helaas niet zo succesvol.

Tijdens RIO+20, de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012, werd voor het eerst gesproken over ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’, de opvolgers van de Millenniumdoelen. Deze Sustainable Development Goals ofwel SDG’s zijn uiteindelijk gestart in 2015 en lopen nog tot 2030. De doelen zijn tot stand gekomen op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Via de online enquête MyWorld konden burgers stemmen op thema’s die zij belangrijk vonden, iets wat ten tijde van de Millenniumdoelen in het jaar 2000 technisch nog niet mogelijk was. Een VN-werkgroep van zeventig landen stelde uiteindelijk de lijst op met de zeventien doelen waar de 193 lidstaten daarna over onderhandelden. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.

Deze doelen en targets vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De SDG’s zijn nog veel ambitieuzer dan de acht Millenniumdoelen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen en gaat niet langer alleen over hulp van rijke landen aan arme landen. In de huidige doelen is meer aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s en bovendien willen ze armoede en honger volledig uitroeien. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.

Er zijn in Nederland talloze initiatieven en campagnes die op lokale of internationale schaal bijdragen aan het behalen van de SDG’s. Kijk hier als je meer wilt weten hoe jij als individu een volgende stap kunt zetten of hier hoe je als organisatie kunt bijdragen.