Natte horeca wordt steeds meer een concurrent van restaurants door toedoen van corona

 

Het is alweer een jaar geleden dat we met de eerste lockdown in Nederland werden geconfronteerd. Ondertussen duurt de tweede lockdown voor de horeca al ruim 5 maanden! Begin maart vroegen wij aan 30 beslissers binnen de natte horeca hoe zij naar de toekomst kijken en welke uitdagingen zij zien. Ook aan beslissers van restaurants en cafetaria’s hebben wij deze vragen gesteld, waarbij de resultaten in separate artikelen zijn uitgewerkt.

 


De belangrijkste conclusies:

 • Het vertrouwen in de overheid stijgt licht van 55% in juni 2020 naar 59% in maart 2021.
 • In de eerste lockdown deed 9 van de 30 bar/cafés aan afhalen en 5 van de 30 aan bezorgen. Tijdens de tweede lockdown biedt 13 van de 30 afhalen aan en 10 van de 30 bezorgen.
 • Bar/cafés breiden hun aanbod in food uit of zijn gestart met aanbieden van food (9/30).
 • 12 van de 30 bar/cafés gaat zijn prijzen verhogen als de horeca weer open mag.
 • De grootste uitdaging bij de heropening van de horeca is de afstand tussen gasten (23/30).
 • 7 van de 30 bar/cafés was meteen gestart met het aanbieden van afhalen als zij de impact van corona vooraf hadden geweten.
 • Als de horeca met Pasen haar (terras)deuren mag openen, doet iets meer dan de helft (18/30) dit ongeacht eventuele beperkingen (zoals maximaal aantal gasten, afstand houden etc.).

 

Vertrouwen in de overheid laat licht stijgende lijn zien
In de meting van juni 2020 was het vertrouwen vanuit de natte horeca in de Nederlandse overheid 55%. In deze meting van maart 2021 zien we dat dit percentage nagenoeg gelijk blijft met een gemiddelde van 59%. Beslissers zijn vooral kritisch op de harde aanpak van de horeca, terwijl de detailhandel vrij spel lijkt te hebben. Tegelijk erkennen de beslissers ook dat het een onwerkelijke situatie is, waarbij er geen goede keuzes lijken te bestaan. Daar krijgt de overheid redelijk wat krediet voor.


“Het feit dat er met 250 man tegelijk gewinkeld mag worden en dat er nog geen 1 persoon de horeca in mag baart me zorgen, maar ik heb de hoop dat de overheid het nog steeds goed met ons voorheeft.’’Een deel van de bar/cafés wordt steeds meer een concurrent van de restaurants

Het grootste deel van de bar/cafés heeft geen eten aangeboden tijdens corona (16/30) of deed dit daarvoor al, maar heeft dit niet verder uitgebreid (5/30). Toch geven zes beslissers aan dat zij door toedoen van corona hun aanbod aan food hebben uitgebreid en nog eens drie outlets zijn gestart met het aanbieden van food in het afgelopen jaar. Dit is in lijn met de bevindingen van juni 2020 toen ook al zichtbaar was dat steeds meer bar/cafés zich gingen toeleggen op het aanbieden van food.

Daarmee lijken zij voornamelijk een concurrent van restaurants te worden, aangezien de focus van food ligt op het aanbieden van diner (zowel voor zaken die zijn gestart als zaken die hun aanbod hebben uitgebreid). Naast het diner wordt er ook meer lunch en borrelboxen (met of zonder drank) aangeboden.

Ook bij afhalen is er focus op food vanuit bar/cafés
Van de ondervraagde bar/cafés heeft meer dan de helft (18 van de 30) in het afgelopen coronajaar de mogelijkheid tot afhalen aangeboden (zie tabel hieronder). Op dit moment zijn 13 van de 30 bar/cafés geopend (de rest is compleet gesloten) en deze zaken bieden allemaal de mogelijkheid aan om drinken en/of eten bij hen af te halen. Daar is een kleine stijging in te zien ten opzichte van de eerste lockdown (van 9 zaken naar 13). Afhalen blijft na corona een onderdeel vormen van de activiteiten die bar/cafés aanbieden aan hun gasten (12 van de 30). Het gaat hier om tien outlets die nu geopend zijn, maar ook twee zaken die nu gesloten zijn. Op één na (alleen op speciale feestdagen) zeggen de beslissers dat zij dit verwachten aan te bieden op elke dag dat zij geopend zijn.

Onderstaande tabel laat zien dat bar/cafés zich naast dranken ook hebben gefocust op food (borrelboxen, diner en lunch). Daarmee wordt nog duidelijker dat de natte horeca naar de restaurantmarkt aan het bewegen is. De outlets die nu open zijn voor afhalen bieden de volgende zaken aan voor hun gasten:

Bezorging wordt minder aangeboden dan afhalen
Van de ondervraagde bar/cafés heeft minder dan de helft (11 van de 30) in het afgelopen coronajaar de mogelijkheid tot bezorging aangeboden (zie tabel hieronder). Zoals eerder vermeld zijn op dit moment 13 van de 30 bar/cafés geopend. Een groot deel (10/13) biedt hun gasten de mogelijkheid om drinken en/of eten te laten bezorgen. Daar is een stijging in te zien ten opzichte van de eerste lockdown (van 5 outlets naar 10).

Bezorging blijft na corona voor een minderheid een onderdeel vormen van de activiteiten die bar/cafés aanbieden aan hun gasten (7 van de 30). Een deel geeft aan dit als vast onderdeel van de bedrijfsvoering te blijven houden, terwijl een ander deel aangeeft dit alleen op specifieke dagen te gaan aanbieden.

Onderstaande tabel laat zien dat bar/cafés zich met bezorging ook hebben gefocust op food (borrelboxen, diner en lunch), net als bij afhalen. Dit onderstreept nogmaals de toenemende concurrentie vanuit bar/cafés voor de restaurantmarkt. De outlets die nu open zijn voor bezorging bieden de volgende zaken aan voor hun gasten:

Minder dan de helft is van plan om prijzen te gaan verhogen na corona
De financiële impact van corona op de natte horeca is groot, zeker omdat dit segment wat minder goed kan compenseren met afhalen en bezorging. Beslissers grijpen dan ook diverse maatregelen aan om financieel gezien het hoofd boven water te houden. Hierbij is het opvallend dat beslissers het meest interen op hun eigen reserves (24/30), gevolgd door NOW-ondersteuning vanuit de overheid (16/30) en door personeel te laten gaan (10/30). Andere mogelijkheden zoals lening in de directe omgeving (6/30), uitstel van betaling aan huurbaas/eigenaar van het pand (5/30), verlaging van de huur (5/30) en leningen bij de bank (3/30) worden minder ingezet.

Een mogelijke oplossing om de financiële zorgen enigszins te verlichten is het verhogen van de prijzen. Twee van de 13 zaken die nu open zijn geven aan dit in de afgelopen maanden te hebben gedaan. Gemiddeld hebben zij de prijzen met 5% verhoogd. Dit percentage is hetzelfde voor zowel drinken als eten. Zodra de horeca weer open mag, verwacht iets minder dan de helft van de zaken (12/30) de prijzen te gaan verhogen. Ook hier geldt dat het gaat om een verhoging van 5%, die gelijk is voor drinken en eten. Voor een getapt pilsje gaat de gemiddelde vraagprijs van € 2,40 naar € 2,50. Dat is minder dan de prijs die restaurants van plan zijn om te gaan vragen.

Beslissers worstelen vooral met het gedrag van de gast
Beslissers gaven in de meting van juni 2020 al aan dat gasten het moeilijk vonden om zich aan de coronaregels te houden, zeker na enkele alcoholische consumpties. Ook nu geven beslissers aan dat de grootste uitdaging ligt bij het handhaven van de regels door hun gasten. Enerzijds in het zorgen dat gasten voldoende afstand kunnen houden van elkaar (23/30) en anderzijds om te zorgen dat het gedrag van gasten binnen de coronaregels blijft (19/30). Andere uitdagingen die genoemd worden zijn:

 • Voldoende gasten in de zaak om rendabel te zijn (15/30)
 • Voorraden bij de groothandel/leverancier, is alles wel op voorraad (12/30)
 • Inrichting van de zaak binnen om zoveel mogelijk gasten te plaatsen (11/30)
 • Voldoende personeel vinden (10/30)
 • Inrichting van het terras binnen om zoveel mogelijk gasten te plaatsen (10/30)
 • Zorgen dat gasten voldoende afstand kunnen houden (7/30)
 • Opstellen van rendabele drankenkaart, minder op fust/fles (7/30)
 • Opstellen van een rendabele food menukaart (6/30)
 • Gekwalificeerd personeel vinden (5/30)
 • Routing in de zaak/op het terras (4/30)
 • Uitstel van betalingen bij de huurbaas/eigenaar van het pand (3/30)

Terugblik op coronajaar: beslissers zouden eerder starten met afhalen en bezorgen
Als beslissers van tevoren hadden geweten hoe de pandemie zich zou gaan ontwikkelen, dan hadden zij bepaalde zaken anders gedaan. Zo geeft een kwart (7/30) aan meteen te zijn gestart met het aanbieden van afhalen, terwijl ook 7 van de 30 aangeeft helemaal niks veranderd te hebben. 4 van de 30 zou de deuren van de zaak meteen voorgoed hebben gesloten.  Andere aanpassingen zijn:


“Als ik dit vooraf had geweten, hadden wij andere werkzaamheden aangegrepen. Vooral de lengte van de tweede lockdown valt zwaar. De onwetendheid weerhield ons ervan om in andere opties te investeren qua tijd en geld.’’Pasen is belangrijk kantelpunt voor de natte horeca
Wanneer de terrassen met Pasen open mogen, geeft net iets meer dan de helft (18/30) van de beslissers aan hoe dan ook open te gaan (uiteraard met de geldende restricties in acht nemend). Een kleiner deel (8/30) geeft aan alleen open te gaan wanneer de horeca weer volledig open mag. De overige beslissers wachten de weersverwachting af of hebben geen terras.

Pasen is een belangrijk punt voor bar/cafés of zij het dit jaar wel gaan redden. 11 van de 30 beslissers geeft namelijk aan het niet te gaan redden als zij niet open mogen met Pasen, terwijl een ander deel (10/30) dit kantelpunt legt op opening in juni. Een deel van de beslissers (9/30) geeft zelfs aan het te gaan redden ook al mag de horeca het gehele jaar niet meer open. Het aantal gasten dat toegelaten mag worden, speelt een rol in de verwachting van beslissers of ze het dit jaar gaan redden. Zo geeft de helft aan het alleen te gaan redden indien er minimaal 50 gasten toegelaten worden (binnen en buiten gecombineerd). Een klein deel (2/30) geeft aan het alleen te gaan redden indien zij volledig open mogen dit jaar (zonder restricties op het aantal gasten).

Ook aan restaurants en cafetaria’s hebben we begin maart gevraagd hoe de vlag er bij hen bij hangt.


De Foodservice Denktank is een initiatief van Marketing4Results en Sligro Food Group in samenwerking met Horecava. Doel is om snel, makkelijk en betaalbaar in contact te komen met jouw professionele doelgroep in de segmenten restaurants, cafetaria’s of bar/cafés om inzicht te krijgen in hun behoeftes. Fabrikanten kunnen hier meer informatie vinden over de Foodservice Denktank en horecabeslissers hier of neem contact met ons op via 0345 – 50 52 41.