Shopper conversie model: meer resultaat met minder!

 

De uitdaging van vandaag is niet om de klant centraal te stellen (dan plaats je de klant in jouw omgeving), maar om te zorgen dat jij in de omgeving van de klant past. Dat betekent dat je relevante oplossingen moet bieden die waarde creëren in zijn wereld.

Om écht klantgericht te zijn, moet je dus weten wie je doelgroep is, waar je deze kunt bereiken met de meest effectieve touchpoints en wat zijn behoeftes zijn. Als je dit weet, kun je de inzet van de juiste online en offline tools bepalen om je conversie te maximaliseren en meer resultaat te boeken.

Target
Voor ieder bedrijf is het maken van keuzes noodzakelijk. Gebrek aan focus versplintert je inzet van mensen en middelen. Het startpunt van succes is het bepalen van je doelgroep. Met shopperprofielen en persona’s deel je je doelgroep op basis van diverse kenmerken en drijfveren in verschillende groepen in. Hiermee kun je gericht een profiel/persona gericht benaderen en bewerken. Zo zet je je mensen en middelen (meer) doel- en resultaatgericht in.

Touch
Er zijn en komen steeds meer contactmomenten voorafgaand aan een (koop)beslissing. Op welke offline- en online touchpoints moet jij inzetten om het grootste resultaat te behalen? Een shopper journey map maakt inzichtelijk welke contactmomenten (touchpoints) jouw doelgroep heeft tijdens zijn klantreis, hoe deze worden ervaren en wat de ‘moments of truth’ zijn.

Tell
Om de juiste oplossing en dus de juiste content te bieden, moet de behoefte van je klant het uitgangspunt zijn in plaats van de eigen processen (outside-in in plaats van inside-out). Voor fabrikanten, grossiers en formules is een categorievisie één van de manieren om dit te doen. Deze visie helpt je om met onderbouwde groeipijlers te focussen op die activiteiten die daadwerkelijk bijdragen aan groei. Kennis vanuit je doelgroep over hun behoeftes, triggers en barrières is het uitgangspunt bij het bepalen van de meest optimale groeipijlers.


Foodservice Denktank brengt fabrikanten in contact met hun doelgroep binnen de segmenten restaurants, cafetaria’s en bar/cafés.
Maximaliseer jouw conversie door je content, oplossingen en concepten snel, makkelijk en betaalbaar te toetsen! Sell

Als je weet op welke doelgroep je je richt, welke touchpoints in de shopper journey voor hen van belang zijn en welke behoeftes zij hebben, kun je gericht aan de slag met het maximaliseren van je conversie. Middels een roadmap kun je de optimale mix van online- en offline tools ontwikkelen, afgestemd op de juiste doelgroep, touchpoints en content!

De praktijk
Als een bedrijf op één van de verschillende onderdelen achterblijft, heeft dit direct effect op het uiteindelijke resultaat. Leden van het Trema Foodnetwerk hebben de prestaties van hun eigen organisatie voor de verschillende onderdelen beoordeeld. Waar fabrikanten de grootste winst kunnen behalen in het bereiken van hun doelgroep, vinden grossiers en formules dat zij de behoeftes van hun doelgroep beter in kaart moet hebben om het juiste verhaal aan hen te vertellen. Alle doelgroepen worstelen met het maximaliseren van hun conversie, onder andere door de steeds verdere toename van online touchpoints en het gebrek aan kennis om klanten te bereiken én (beter) te converteren naar verkoop.

Resultaat in 1 dag!
Ontwikkelingen gaan hard, heel hard! Mede hierdoor zijn organisaties zó druk met zó ontzettend veel zaken dat er nauwelijks tijd overblijft om echt na te denken en gebruik te maken van de kennis die bij mensen in je organisatie aanwezig is, maar onvoldoende wordt gedeeld. Daarom heeft Marketing4Results een vernieuwende methodiek ontwikkeld, waarmee je in één dag met je team óf met je klant een vooraf gedefinieerd resultaat behaald. Waar je normaal gesproken een aantal weken voor nodig hebt (omdat zoiets er altijd ‘bij’ moet….), bereik je middels deze sessie sneller én meer resultaat in één dag. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een categorievisie, het in kaart brengen van de contactmomenten met je doelgroep met een shopper journey, het maken van een commercieel plan voor komend jaar met sales én marketing of het ontwikkelen van een roadmap om je (online) conversie te maximaliseren.