Foodservice Denktank: lokale producten zijn hot en blijven groeien

 

Steeds meer consumenten zijn op zoek naar het verhaal achter- en de herkomst van eten en drinken. De groeiende vraag naar lokale producten is hiervan een gevolg. Via de Foodservice Denktank vroegen wij aan beslissers uit de restaurantbranche en het cafetariasegment welke behoeftes zij hebben omtrent lokale producten.

Voor beide branches geldt: een product wordt als ‘lokaal’ beschouwd wanneer het uit het dorp, de stad of gemeente komt waar het horecabedrijf gevestigd is. Lokaal is dus niet een product uit de regio of uit Nederland, maar is duidelijk gekoppeld aan de eigen woonplaats of gemeente. Lokale producten worden vooral geassocieerd met versproducten (AGF, vlees, eieren, kaas). 60% van de cafetaria’s en 92% van de restaurants bieden lokale producten aan. De redenen hiervoor zijn:

 • er is vraag vanuit de gast;
 • het is dagelijks vers;
 • binding met de regio resulteert in herkenbaarheid en trots (zowel voor gast als ondernemer);
 • lokale producten vertellen een onderscheidend verhaal, wat extra waarden creëert.

Het verhaal achter lokale producten is leidend
De top 5 van lokale producten die door restaurants en cafetaria’s in hun bedrijf worden gebruikt, zijn:

Top 5 lokaal geproduceerde producten
cafetaria’s
Top 5 lokaal geproduceerde producten
restaurants
1. vlees1. groente
2. groente2. kaasproducten
3. snacks3. bier
4. eieren 4. vlees
5. broodproducten5. eieren

23% van de beslissers binnen cafetaria’s en 29% binnen restaurants heeft behoefte aan meer lokale producten. Onder andere vlees, dranken, gevogelte, kaas, snacks en eieren worden genoemd. Voor zowel de restaurant- als de cafetariabranche worden de volgende criteria genoemd voor het opnemen van een nieuw lokaal product:

 • een mooi verhaal achter het product wat ik kan delen met mijn gasten.
 • een verhaal waarin ik zelf geloof.
 • een kwalitatief beter product, dat lekkerder/smaakvoller is.

Het verhaal achter lokale producten is van groot belang. Bij 91% van de cafetaria’s en 96% van de restaurants die lokale producten aanbieden wordt het gebruik hiervan gecommuniceerd naar de gast. Dit wordt gedaan via de menukaart, social media, de eigen website of het wordt door het personeel verteld aan de gast.

Lokaal blijft groeien binnen restaurants
De opkomst van lokaal ziet de restauranthouder als positief voor de lokale economie, het milieu en de gastbeleving. Er zou wel een breder, kwalitatief stabiel aanbod mogen zijn. Vooral voor cafetaria’s is het aanbod in lokale ‘bewerkte’ producten (zoals snacks of sauzen) niet makkelijk te verkrijgen.


“ Lokale producten brengen verdieping, wat leidt tot contact met de gast en dus tot beleving.
Dit draagt bij aan een goed imago van mijn zaak!” 

Het gebruik van lokale producten is en blijft groeiend in de restaurantbranche. 3 jaar geleden bestond 14% van het totale assortiment in een restaurant uit lokale producten, in 2019 is dat 24% en over 3 jaar verwacht de restaurantbeslisser dat lokaal 33% inneemt. 80% van de beslissers is het dan ook (helemaal) oneens met de stelling: Lokaal is een trend, dit waait binnen twee jaar weer over.”

Ondanks dat de restaurantbeslisser de opkomst van lokale producten als positief ervaart en graag meer van dergelijke producten wil aanbieden, ervaart hij/zij ook uitdagingen. De twee grootste uitdagingen zijn:
1: aanbieden van seizoensgebonden producten en;
2: logistiek, omdat lokale producten meestal zelf gehaald moeten worden.

De houdbaarheid van producten en het kenbaar maken aan de gast dat er met lokale producten wordt gewerkt worden ook als uitdagend gezien. 82% van de beslissers wil het gebruik van lokale producten in hun bedrijf dan ook meer promoten in zijn/haar restaurant.

Het verhaal, maar ook de toepassing van lokale producten is belangrijk
91% van de restaurantbeslissers zou graag meer inspiratie en informatie ontvangen over lokale producten. Inspiratie wil de ondernemer schriftelijk ontvangen via (online) folders, brochures en mondeling toegelicht krijgen tijdens rondleidingen bij de boer/producent middels proeverijen en workshops. De inspiratie die zij willen ontvangen moet gericht zijn op het aanbod, de presentatiemogelijkheden en recepturen. Ook willen beslissers graag meer informatie ontvangen over het verhaal achter het lokale product en welke smaakcombinaties er worden aanbevolen. Dit willen zij verkrijgen aan de hand van workshops/rondleidingen bij de boer/producent.

Ook toekomst voor lokaal binnen de cafetariabranche
Voor enkele cafetaria’s is de opkomst van lokale producten nog niet van toepassing. Echter, het gros van de cafetariahouders ziet de opkomst van lokale producten als positief:

 • het draagt bij aan het (lokale) cultuurbehoud,
 • lokaal heeft een vers en uniek karakter
 • ook binnen de fastcasual industrie moet men op zoek naar verantwoord eten

In de ogen van de cafetariahouders, die de opkomst van lokaal als positief ervaren, zou het assortiment verder mogen worden uitgebreid. Dit heeft met name betrekking op lokaal geproduceerde snacks.

Ook binnen cafetaria’s is de opkomst van lokaal groeiend. Waar 3 jaar geleden 11% van het totale assortiment in een cafetaria uit lokale producten bestond, is dit in 2019 gestegen naar 14% en verwacht men een groei van 4% in de komende 3 jaar. 79% van de beslissers is het (helemaal) oneens met de stelling: “Lokaal is een trend, dit waait binnen twee jaar weer over”.

Cafetariahouders ervaren de volgende uitdagingen omtrent het aanbieden van / werken met lokale producten:

 • de houdbaarheid;
 • lokale producten zijn seizoensgebonden (dus niet altijd verkrijgbaar);
 • het kenbaar maken bij de gast dat er met lokale producten gewerkt wordt;
 • de wisselende kwaliteit van producten.

75% van de cafetariabeslissers zou graag meer inspiratie ontvangen over lokale producten. Dit willen zij middels beeldmateriaal, een overzicht van het productaanbod en ideeën voor recepten. Informatie over lokale producten wil 70% van de beslissers graag ontvangen. Deze informatie moet gaan over de bereidingswijzen, de herkomst van producten en combinaties van smaken. Dit willen zij ontvangen in de vorm van workshops, informatiedagen en videomateriaal. Tot slot wil 81% het gebruik van lokale producten meer promoten in zijn/haar cafetaria.

40% van de cafetariahouders biedt geen lokale producten aan. Driekwart hiervan verwacht (voorlopig) ook geen lokale producten aan te gaan bieden. De reden hiervoor is de beperkte vraag vanuit de gast, maar ook is er weinig aanbod in lokale producten voor de cafetaria. De reden om wél lokale producten aan te gaan bieden is vanwege het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie en omdat het leuk wordt gevonden om samen te werken met lokale bedrijven.

Lokaal koop je lokaal
De meeste lokale producten worden bij een lokale onderneming (groenteboer, slager, etc.) ingekocht, gevolgd door de inkoop direct bij de boer (dit is voor restaurants en cafetaria’s gelijk). De belangrijkste reden voor inkoop bij een lokale ondernemer of boer is omdat het de ondernemer wordt gegund.

De positie van de grossier/groothandel wordt zowel positief als negatief beoordeeld in relatie tot het aanbieden van lokale producten:

PositiefNegatief
 • Het is goed voor het milieu (perceptie ondernemers),
  omdat de producten dichtbij worden geproduceerd en ze dus
  minder ver hoeven te worden vervoerd.

 • De groothandel wil constante kwaliteit. Als de groothandel
  als tussenschakel wordt ingezet, komt er een extra kwaliteitscontrole
  op lokale producten.

 • Inkoopgemak: alles is op één plek verkrijgbaar.
 • Lokaal is vaak kleinschalig. Als het via de groothandel verkrijgbaar is, verdwijnt dit imago.

 • Doordat er een tussenschakel wordt ingebouwd, worden de kosten van een product hoger.

 • De passie en het verhaal achter het product kun je niet voelen in een groothandel.

 • Het is geen unique selling point meer als een lokaal product voor iedereen beschikbaar is.

De Foodservice Denktank is een initiatief van Marketing4Results en Sligro Food Group in samenwerking met Horecava. Doel is om snel, makkelijk en betaalbaar in contact te komen met jouw professionele doelgroep in de segmenten restaurants, cafetaria’s of bar/cafés om inzicht te krijgen in hun behoeftes. Fabrikanten kunnen hier meer informatie vinden over de Foodservice Denktank en horecabeslissers hier of neem contact met ons op via 0345 – 50 52 41.