Johan Leender – Oranjehoen

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een formule, grossier of leverancier antwoord op vragen rondom het thema ‘de shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom in foodservice. In deze editie Johan Leenders van Oranjehoen in Swifterbant.

De geschiedenis van de kippen- en landbouwboerderij van Leenders gaat terug tot de jaren ‘60. De Rijksoverheid bood boeren in de Flevopolder, waar Swifterbant deel van uitmaakt, de gelegenheid boerderijen te pachten. Boeren in dienst van het rijk moesten de grond rijp maken voor akkerbouw en veeteelt, een heel project ze begonnen hun boerderijen met 500 hectare grond erbij. De grond was weliswaar vruchtbaar, maar niet meteen geschikt voor akkerbouw. Daarvoor moest eerst riet en koolzaad worden gezaaid. Vanuit de lucht welteverstaan, omdat de grond te nat was en nog niet door landbouwvoertuigen bereden kon worden. Pas daarna werd de grond geschikt voor akkerbouw. Leenders’ beide opa’s uit Drenthe en Zeeland meldden zich aan, en werden goed bevonden voor het pachten van een nieuwe boerderij in de polder. Leenders’ ouders zetten het bedrijf van opa voort. Toen in 1997 de klad in de markt voor akkerbouwproducten kwam, werd gestart met kippen en een kippenstal gebouwd. “Heel praktisch, want de mest van de kippen moest je zelf verwerken en kon in ons geval worden uitgereden over het land”, vertelt Johan Leenders. “Daarnaast kon je de tarwe die je overhield van het land aan de kippen voeren. Feitelijk was dit al een eerste stap naar circulair.”

Na het overlijden van zijn vader in 2004 werd het bedrijf met hulp van familie voortgezet, in 2014  kwam Leenders erbij en zette het gemengde bedrijf voort samen met zijn moeder Annelien. Het bedrijf moest duurzamer worden en zat deels in een omschakeling naar meer biologische landbouw. De kippen waren al duurzaam. Leenders: “Het is een zoektocht van een aantal jaar geweest, waarin we veel hebben onderzocht. Het ras dat aan de basis staat van de huidige Oranjehoen is de Gildenhoen. Maar niet alleen de kip was een zoektocht, ook het voer. Uiteindelijk kwamen we uit bij een mix van wortel, rode bieten en kruiden, waarbij de groente van de omliggende akkerbouw komt. In ons geval reststromen die ongeschikt zijn voor de winkels. Die groente krijgt zo weer waarde voor de kippen. De mix van het voer kleurt de kippen en hun vlees oranje en geeft het vlees tegelijk extra smaakt mee. Wat wil je nog meer: een onderscheidend product dat ook nog eens beter smaakt! Het zijn overigens niet alleen kippen, ook hanen, want kippen seksen doen we hier niet. We noemen de Oranjehoen daarom ook wel een vijfsterren-kip, omdat we vijf thema’s hebben gecreëerd waar de kip aan voldoet. Denk aan dierwelzijn (ster Beter Leven-keurmerk), lokaal voer (gebruik van lokale reststromen, geen buitenlandse soja), duurzaamheid (de boerderij is energieneutraal), diergezondheid (extra kruiden en groenten, waardoor geen antibiotica nodig is in het voer) en onderscheidend (vanwege zowel kleur als smaak).”

Dat maakt de Oranjehoen tot een uniek product. Voor Leenders, die aanvankelijk psychologie studeerde in Groningen, was dat ook een belangrijke voorwaarde om boer te worden. “Ik ben nu boer, maar wil het over veertig jaar nog zijn. Daarom is er steeds in kleine stapjes vooruitgang geboekt in het duurzaam ondernemen. Als straks alle gewassen duurzaam zijn, is de kip ook honderd procent duurzaam”, aldus Leenders. De Oranjehoen ligt nu bij Crisp en is verkrijgbaar via HelloFresh, Boerschappen en Grutto. Daarnaast zijn er nog enkele zelfstandige verkooppunten. “Mijn 35.000 kippen per twee maanden zijn nu steeds verkocht. De komende tijd ga ik kijken of ik andere boeren kan vinden die ook Oranjehoen willen houden en hun bedrijf willen verduurzamen en een visitekaartje voor de pluimveehouderij in Nederland willen zijn met de 5 sterrenkip. ORANGE is de new GREEN.

Als volgende persoon zou ik graag Victor Smits aandragen. Hij is chef duurzaamheid bij Hello Fresh en deed daarvoor Business Development. Weet veel over de verschillende projecten invalshoeken en kan ook van zijn kant vertellen waarom ze concepten zoals de onze een kans geven.