Denken in scenario’s om in te spelen op de toekomst


Voor elke branche geldt dat trends en ontwikkelingen altijd van buiten komen. Op basis van die trends ontwikkelen veel organisaties één toekomstbeeld op basis van extrapolaties van het verleden. Maar door de coronacrisis staat de wereld letterlijk op zijn kop, aangezien niemand van ons dit ooit heeft meegemaakt. Het denken vanuit het verleden heeft dan ook geen zin, omdat er meerdere manieren zijn waarop de toekomst zich kan ontwikkelen.


Denken in scenario’s
Om met de onzekere toekomst om te gaan, helpt het om in scenario’s te denken. Dit soort scenario’s voorspellen niet zozeer de toekomst, maar leggen vanuit meerdere perspectieven de drijvende krachten en onzekerheden achter veranderingen bloot. Dat vergroot je inzicht en geeft je handvatten om de toekomst beter te begrijpen. Ook kun je sneller schakelen als één van die toekomstmogelijkheden zich manifesteert, wat de kans op de juiste beslissing vergroot.

Voor de wereld van eten en drinken in Nederland heeft Marketing4Results vier scenario’s ontwikkeld. Iedere scenario is gebaseerd op trends die in meer of mindere mate spelen en zich afhankelijk van het scenario sterker of minder sterk ontwikkelen. De overheidsrol en het economisch klimaat zijn de onzekerheden die de assen vormen waarop de vier scenario’s zijn gebouwd.

Door te starten met een verkenning van de toekomst aan de hand van scenario’s krijgt je organisatie een beeld van de kansen en bedreigingen die de verschillende scenario’s bieden. Scenario’s fungeren hierbij als hulpmiddel om het denken te structureren en aan te zetten tot een discussie over welke toekomst je nu eigenlijk wil. Zo kun je per scenario onder andere de volgende vragen bediscussiëren:

 1. Met welke uitdagingen worden we geconfronteerd?
 2. Wat moeten we doen om goed op deze uitdagingen te reageren (bedrijfsstrategie)?
 3. Welke rol pakken we in dit landschap, wat is onze purpose (merkstrategie)?
 4. Welke domeinen voor innovatie kunnen hier succesvol zijn (innovatiestrategie)?

Op basis van deze discussies kan jouw organisatie gerichte keuzes maken, waardoor focus ontstaat en ben je bovendien voorbereid op ontwikkelingen waar jouw organisatie niet primair op wil inspelen.


Inzicht in 1 dag
Omdat de wereld nu op zijn kop staat, zijn veel bedrijven momenteel bezig om hun plannen aan te passen voor de periode totdat er een vaccin is (korte(re) termijn) en plannen te ontwikkelen voor de nieuwe realiteit nadat er een vaccin is. Met onze scenario’s geven wij jou in één dag de inzichten die het fundament en de focus voor jouw plannen vormen. De tijd om keuzes voor de next step te maken is immers NU! Door één dag uit de dagelijkse gang van zaken te stappen, kun je in de toekomst gegarandeerd versnellen.

De toegevoegde waarde om zo’n sessie te laten begeleiden door Marketing4Results is:

 • Facilitator: begeleiding van de sessie via een vooraf op jouw vraagstuk ontwikkeld script
 • Kennispartner: inhoudelijke kennispartner met meer dan 20 jaar ervaring in foodservice
 • Challenger: het challengen op insights en conclusies voor de échte next step
 • Snelheid: als objectieve buitenstaander zorgen wij de juiste discussies worden gevoerd om snel tot de kern te komen
 • Vertaalslag: het vertalen van de uitkomsten naar specifieke kansen voor jouw organisatie
 • Draagvlak: wij zorgen dat alle aanwezigen input op basis van zijn/haar kennis, ervaring en creativiteit inbrengen
 • Uitwerking: jij maakt de keuze of je de output van de dag zelf uitwerkt of dat wij dit voor je doen, waardoor je snel verder kunt met de next step

Wij zetten onze kennis en ervaring graag voor jouw organisatie in om de next step te zetten!