Definitie betekenisvol ondernemen

 

Vanuit allerlei kanten en invalshoeken wordt (steeds meer) aandacht besteed aan de ontwikkeling van betekenisvol ondernemen:

  • Het thema van het 16de trendrapport van Platform Innovatie in Marketing (PIM) dat op 21 januari 2021 verscheen, is de vermenselijking van merken: merken kunnen niet meer volstaan met het bieden van inspiratie voor een leuker leven, maar worden uitgedaagd daadwerkelijk bij te dragen aan een positieve verandering in de wereld.
  • Bloomberg die aangeeft dat investeerders voorbereid moeten zijn op gen Z die de wereld transformeren door onder andere vlees te bannen en last hebben van vliegschaamte.
  • Circulaire bedrijven in Vlaanderen die het beter doen in de corona-crisis dan conventionele bedrijven.
  • De campagne ‘Ik stem voor onze kinderen’ van Milieudefensie die ervoor moet zorgen dat Nederland zijn klimaatdoelstellingen gaat halen. Uit onderzoekt blijkt namelijk dat Nederland hopeloos achterloopt met het halen van de beoogde klimaatdoelen én dat 30 multinationals verantwoordelijk zijn voor 40% van onze CO2-uitstoot.
  • Feike Sijbesma, voormalig bestuursvoorzitter van DSM en door de Volkskrant uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon van Nederland, roept zijn collega CEO’s op om zorg te dragen voor de hele samenleving in plaats alleen te denken aan aandeelhouderswaarde en winst maken.
  • Bedrijven en overheden worden gestimuleerd én gefaciliteerd om sociaal in te kopen via platforms als buy social.

En dit zijn maar een paar voorbeelden van de grote hoeveelheid berichten die wij de afgelopen tijd voorbij zien komen!

Maar valt het jou ook op dat er de ene keer over betekeniseconomie wordt gesproken, de andere keer over nieuwe economie en weer een andere keer over de impacteconomie? Ook wordt de term duurzaam en duurzaamheid in dit kader veel gebruikt, waarbij de ene persoon daarbij direct aan milieu en vergroening denkt en de ander aan keuzes die je als bedrijf moet maken voor de toekomst of voor de lange(re) termijn.

Na ons uitgebreid te hebben verdiept in de verschillende terminologieën die worden gebruikt in allerlei boeken, artikelen, whitepapers en door gesprekken met mensen binnen en buiten de foodservicemarkt, zijn wij tot de conclusie gekomen dat meer een kwestie van semantiek is dan dat de inhoud en intentie écht anders is. In dit artikel nemen we je mee in de definities en benaderingen van betekenisvol ondernemen die we tijdens onze zoektocht hebben ontdekt. We sluiten dit artikel af met de definitie die wij vanuit Marketing4Results gaan hanteren.

Bestaande definities
Kees Klomp, aanjager van de betekeniseconomie in Nederland, definieert de betekeniseconomie als volgt:


“De betekeniseconomie gaat uit van het nastreven van een balans tussen welvaart (geld verdienen), welzijn (gemeenschap verbeteren) en welbevinden (geluk vervullen).”


Betekenisvol werk | Lezing en dialoog met Kees Klomp | UIT Nijmegen - Agenda Nijmegen
Kees Klomp (bron: UIT Nijmegen)

Volgens Kees draait de betekeniseconomie niet langer uitsluitend om Bruto Binnenlands Product, maar om het gelijktijdig bevorderen van welvaart, welzijn en welbevinden. In de betekeniseconomie is versterking van bedrijvigheid onlosmakelijk gekoppeld aan versterking van de ecologische en sociale gezondheid van de samenleving.


Meervoudige waardecreatie
In dat kader spreekt de term ‘meervoudige waardecreatie’ ons vanuit Marketing4Results heel erg aan. Deze term wordt onder andere in het e-book Duurzaam organiseren van Jan Jonker en Niels Faber helder uitgelegd en praktisch toegepast in hun template voor het ontwikkelen van nieuwe business modellen.

Je realiseert als organisatie meerdere vormen van waarden op het vlak van mens, maatschappij en/of milieu.

Of scherper geformuleerd: het gaat altijd om het creëren van meer dan financiële waarde alleen. In dit e-book wordt ook een nieuwe definitie van duurzaamheid gedeeld:


“Het streven naar duurzaamheid is een proces dat aansluit op de behoeften van mens, maatschappij en milieu in het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”


Dit verband tussen mens, maatschappij en milieu vind je ook terug in de zeventien Sustainable Development Goals in 2015 zijn vastgesteld door alle lidstaten van de Verenigde Naties.


Focus
Betekenisvolle organisaties maken een duidelijke keuze welke waarde zij (gaan) realiseren naast financiële waarde voor de eigen organisatie. Focus is namelijk essentieel om daadwerkelijk impact te creëren. Pieter van Osch omschrijft de praktische essentie van betekenisvol ondernemen in zijn boek ‘De betekenisformule’ als volgt:

Betekenisvol ondernemen is het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze wereld. De intentie om betekenisvol te ondernemen zit in het DNA en in het primaire proces van het bedrijf.

Betekenisvol ondernemen betekent dus dat je als bedrijf niet alleen oog hebt voor je klanten en aandeelhouders, maar dat je ook je verantwoordelijkheid neemt voor de zorg voor onze wereld, nu en in de toekomst. Een essentieel verschil met conventioneel ondernemen! Tussen conventioneel ondernemen en betekenisvol ondernemen ziet Marketing4Results onder andere de volgende verschillen:

De visie van Aaron Hurst, schrijver van het boek The Purpose Economy, geeft wat meer inzicht in de term ‘welbevinden’ die Kees Klomp in zijn definitie van de betekeniseconomie hanteert. Volgens Aaron Hurst biedt de betekeniseconomie een antwoord op onze menselijke behoefte aan zin en betekenis. Betekenis ontstaat wanneer iets bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling, aan het ontwikkelen van zinvolle relaties met anderen (zoals op het werk) of aan het bijdragen aan een ruimer maatschappelijk doel. Organisaties kunnen op deze drie vlakken een bron van betekenis zijn.


Definitie vanuit Marketing4Results
Mede op basis van bovenstaande input hebben wij vanuit Marketing4Results gekozen voor de volgende definitie van betekenisvol ondernemen in foodservice:


“Een betekenisvolle organisatie in foodservice hanteert een duurzaam toekomstbestendig business model, waarbij zij door het leveren van een positieve impact op milieu, mens en maatschappij meer omzet en winst maakt, waardoor zij nóg meer positieve impact voor de korte én lange termijn kan realiseren.”


We hopen dat we je met deze definitie kunnen ondersteunen bij het duiden van deze relatief nieuwe term in onze branche. Mocht je een andere visie op het begrip betekenisvol ondernemen hebben of heb jij een definitie die we kunnen gebruiken? Laat het ons vooral weten!

Dream big.
Start small.
But most of all…start!