Co-creatie sessie 6: inclusiviteit in foodservice

 

Diversiteit staat op de agenda van veel organisaties, omdat dit vernieuwing aanwakkert. Onderlinge verschillen tussen medewerkers dragen namelijk bij aan de waardecreatie in een organisatie. Het begrip inclusivitiet wordt hierbij ook steeds vaker gebruikt. Dit benadrukt zoals diversiteit juist niet de verschillen tussen mensen, maar het gaat over onderlinge verbondenheid. Een inclusieve organisatie is een samenhangend geheel van mensen die zich tot elkaar verhouden en zich met elkaar identificeren. Inclusiviteit draagt ertoe bij dat mensen oog hebben voor elkaar en elkaar zien staan en zitten. Het wakkert saamhorigheid en het ‘wij-gevoel’ aan, wat mensen goed doet en het werkgeluk en het energieniveau in de organisatie verhoogt.

Op 9 juli 2021 hebben we vanuit Marketing4Results de laatste co-creatie in een reeks van 6 georganiseerd, waarbij het thema inclusiviteit centraal stond. In eerdere sessies zijn de thema’s voedselverspilling, true pricing, onderwijs en plasticreductie aan bod gekomen. Deze 5 themasessies zijn voorafgegaan door een introductie over het creëren van bewustwording rondom duurzaam en betekenisvol ondernemen.

We hebben in onze zoektocht naar meer context rondom dit thema ervaren dat het een precair onderwerp is waar minder/weinig over wordt gepubliceerd. Twee doelgroepen waar wij in onze optiek treffende artikelen van hebben gevonden, zijn vrouwen en Nederlanders van kleur.

Vrouwen
In het Parool stond een column waarin werd beschreven dat de eisen aan vrouwelijke leiders onmogelijk zijn. Zo ervaren vrouwen in de politiek nog steeds uitdagingen vanwege hun geslacht. Het is namelijk een diepgewortelde overtuiging dat vrouwen niet zowel likeable als politiek kundig zouden kunnen zijn. Je zag in de laatste verkiezingen dat dat vrouwelijke lijsttrekkers tegenwerkt:

  • Kaag is inhoudelijk sterk, maar te elitair.
  • Ploumen heeft een indrukwekkend track record, maar is te behouden.
  • Simons heeft een aansprekend programma, maar is te agressief.

Wel geschikt, maar niet gekozen.

Bij mannelijke leiders gaat het iets anders. Zelfs als blijkt dat iemand ongeschikt is als leider, dan is er altijd een manier om dat goed te praten, zo geeft Nadine Ridder aan:

  • Wilders is een racist, maar zegt ook goeie dingen.
  • Rutte is onbetrouwbaar gebleken, maar blijft premierwaardig.
  • Hoekstra is wispelturig en vrijblijvend, maar toch een droom kandidaat.

Kortom: niet geschikt, toch gekozen…

Nederlanders van kleur
Een heel ander perspectief over de ervaringen van een Nederlander van kleur vind je in het boek ‘365 dagen Nederlander’. Daarin beschrijft Naeeda Aurangzeb, de 47-jarige in Pakistan geboren radio- en tv-presentator maar liefst 365 anekdotes, beledigingen en misplaatste grappen hoe is om een Nederlander van kleur te zijn. In het begin is het hilarisch en lach je misschien nog besmuikt, maar als je er 200 achter leest, krijg je toch wel een beetje buikpijn.

Er komt ook wel meer openheid op bepaalde vlakken, zoals het TV-programma Make up your mind van RTL 4 dat dit voorjaar één uitzending had. In dit programma verkleden bekende Nederlandse mannen zich als drag queen en moet een jury raden wie de drag was. Barry Atsma won dit eenmalige programma. Omdat het zo’n succes was, heeft RLT 4 nog in diezelfde week besloten dat er in 2022 een heel seizoen van wordt gemaakt.

Een mooi voorbeeld om het verhaal achter de mens te ontdekken is de menselijke bibliotheek. In Denemarken zijn er bibliotheken waar je een persoon kunt lenen in plaats van een boek om 30 minuten naar het levensverhaal te luisteren. Het doel is om vooroordelen te bestrijden. Elke persoon heeft een titel (werkloze, vluchteling, bipolaire, etc.), maar door naar hun verhaal te luisteren besef je des te meer dat je een boek niet moet beoordelen op de cover. Dit innovatieve project is ondertussen actief in meer dan 50 landen. Welk boek zou jij wel eens willen lezen?

Zoals we al eerder zeiden, bestaat betekenisvol ondernemen voor ons uit het leveren van een positieve bijdrage op het gebied van milieu, mens en maatschappij. Als we het hebben over het leveren van een bijdrage aan het welbevinden van de ‘mens’ ofwel sociale impact creëren, gaat het om de kwaliteit van leven op basis van de mate waarin iemand zich goed voelt. Het hebben van een baan en daardoor ergens bijhoren in combinatie met het leveren van een bijdrage aan een groter geheel is hierbij voor veel mensen essentieel. In dit blogartikel vind je verschillende voorbeelden van bedrijven die een bijdrage leveren op het gebied van ‘mens’.

Vervolgstap
Nadat de context over het thema ‘inclusiviteit’ middels bovenstaande voorbeelden is geschetst, heeft Sharda Alibux, new business development bij de Nederlandse Inclusviteitsmonitor, de inleiding van deze co-creatie sessie verzorgd. Deze monitor die wetenschappelijk is gevalideerd, onderzoekt maatregelen en acties van werkgevers, en koppelt deze aan ervaringen van werknemers om hier invulling aan te geven en adviseert over de te nemen stappen op weg naar een werkelijk inclusief Nederland.

Na deze inleiding hebben de aanwezigen oplossingen bedacht, geselecteerd en uitgewerkt voor de volgende vraagstukken:

  1. Hoe kunnen we patronen zichtbaar maken en/of doorbreken om meer ruimte te creëren in foodservice voor diversiteit en inclusiviteit?
  2. Hoe kunnen we het personeelstekort in de horeca oplossen via diversiteit en inclusiviteit?
  3. Hoe kunnen we foodservice hét voorbeeld laten worden voor andere branches ten aanzien van vrouwen op leidinggevende posities?

Wil jij na het lezen van deze ideeën met één of meerdere ideeën aan de slag voor het bedrijf waar je werkt of een oplossing samen met een ander bedrijf in foodservice oppakken? Graag! Wat wij willen is dat er beweging ontstaat, ook al is het maar een heel klein beetje!