Co-creatie in foodservice middels design thinking werkt!!

 

4 dagen Horecava
4 uitdagingen van 4 partijen die actief zijn in en voor de horeca
meer dan 600 horecaprofessionals die hun mening geven
meer dan 250 ideeën voor oplossingen
12 nieuwe én geteste prototypes die het leven van de horecaprofessional beter, leuker en makkelijker maken

 

Dát is wat wij tijdens Horecava 2020 van 13 tot en met 16 januari op stand 01.652 van Foodservice Denktank hebben gedaan. De Foodservice Denktank brengt fabrikanten op een laagdrempelige manier in contact met hun doelgroep, de horecaprofessional, en je vind er op geen één plek zoveel in zo’n korte tijd als op de Horecava! Een unieke manier van verbinding creëren tussen fabrikanten en hun doelgroep die in foodservice nog niet eerder is gedaan. Bekijk hier hoe we dit proces hebben ingezet op Horecava 2020.

En waarom hebben wij dit gedaan, vraag je je misschien af… Gezien alle ontwikkelingen die gaande zijn, moeten organisaties vandaag de dag continu bezig zijn met de vraag: hoe kunnen we de klantuitdagingen van vandaag snel omzetten in kansen voor morgen? Voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor deze uitdagingen neemt de design thinking methodiek momenteel een vlucht binnen veel organisaties. Design thinking is een continue manier van innoveren waarbij de mens centraal staat. Het proces is toepasbaar in elke organisatie die iets nieuws wil maken of iets bestaands wil verbeteren. Tijdens Horecava 2020 hebben wij met, voor en door de doelgroep van fabrikanten oplossingen ontwikkeld.

Maandag 13 januari: inleven in de doelgroep
Op maandag 13 januari hebben meer dan 250 horecaprofessionals hun input gegeven op relevante trends, triggers & barriers en drijfveren rondom de uitdaging van iedere deelnemende partij. Een aantal opvallende overeenkomsten die bij alle thema’s door de doelgroep werden aangegeven, zijn:

Verhaal achter het product
Het verhaal achter het product is bij alle uitdagingen vaak genoemd als trend waarmee meer geld kan worden verdiend. Niet alleen de horecaprofessional, maar ook de consument is hier steeds meer naar op zoek: inzicht in de keten om trots en zonder angst of schaamte een verhaal over producten te kunnen vertellen aan gasten. “Het verhaal achter het product is een spiegel van je filosofie als ondernemer”.

Verspillingsschaamte
De professional voelt dat op het vlak van voedselverspilling steeds meer wordt verwacht. Dit wordt gevoed door de kritische gast en door ‘schaamte’-gevoel vanuit de professional. Steeds meer ontstaat het besef dat de oplossing in het hele proces ligt en niet alleen bij de keuken. De ‘help me’-vraag is tweeledig:

  1. vertel me hoe ik geld kan verdienen door verspilling tegen te gaan!
  2. wat mag wel en wat mag niet, gekeken naar de (HACCP-)wetgeving?

Als je meer wilt weten hoe beslissers van restaurants en cafetaria’s momenteel verspilling zoveel mogelijk proberen te voorkomen, lees dan dit artikel dat is gebaseerd op de feedback van 60 horecabeslissers uit de Foodservice Denktank.

Maar niet alleen verspilling van ‘fysiek’ eten en drinken wordt als een uitdaging gezien, ook de verpakkingen waarin producten worden aangeleverd worden steeds vaker met een kritische blik bekeken.

Gezondheid vanuit verschillende perspectieven
Gezondheid passeert in verschillende facetten de revue: van vegetarisch en vegan tot allergenen en suiker. Allergenen worden gezien als moetje waar ook nog (veel) onwetendheid omtrent bestaat. De ondernemer wil/moet hier wel op acteren, maar is, buiten de wettelijke verplichting, wel op zoek hoe hier meerwaarde aan kan worden gegeven. Dit geldt in mindere mate ook voor vegan en vegetarisch. Bij vegan wordt voor verschillende categorieën gezegd: Als er een goed vegan alternatief is, dan zou ik volledig overgaan.’’  Er bestaat wel angst voor de smaak van vegan-alternatieven.

Personeelstekort
Niet verrassend wordt momenteel de branchebrede problematiek van personeelstekort ook tijdens Horecava 2020 door horecaprofessionals genoemd. Naast het fysieke tekort aan personeel mist de professional ook vakkennis bij het personeel wat hij/zij nu heeft én vinden zij het een uitdaging om personeel te behouden.Voor deze uitdaging wordt ook veel gekeken naar de concurrentie. Waar sta ik ten opzichte van de concurrentie? Wat doet de gemiddelde horeca in Nederland? Kunnen we elkaar helpen?  Personeelstekort werd overigens vaker als uitdaging benoemd door restaurants dan door cafetaria’s.

Duidelijk is geworden dat de horecaprofessional graag wil inspelen op deze verschillende (maatschappelijke) trends. maar dit niet doet/kan vanwege tijd-, geld-, personeel- en kennisgebrek. Aan het eind van de dag hebben wij op basis van alle antwoorden die door horecaprofessionals zijn gegeven de belangrijkste uitdagingen voor de deelnemende fabrikanten geformuleerd.

Dinsdag 14 januari: oplossingen bedenken
Op basis van de geformuleerde uitdagingen aan het eind van de eerste dag, zijn op de tweede dag (heel) veel ideeën door de doelgroep bedacht die een mogelijke oplossing voor deze uitdaging kunnen zijn. De creativiteit van horecaprofessionals is hiervoor op allerlei manieren gestimuleerd, zodat vanuit meerdere invalshoeken zoveel mogelijk verschillende oplossingen zijn bedacht. De post-its met ideeën vanuit allerlei hoeken trokken de aandacht van veel horecaprofessionals die dan ook spontaan een bezoek kwamen brengen aan de stand en hun eigen ideeën inbrachten. Er kwamen zelfs professionals ’s middags terug om te kijken welke ideeën er waren aangevuld door hun collega’s gedurende de dag!

Aan het einde van de dag zijn de meest potentiële ideeën voor oplossingen geselecteerd. Opvallend was dat de ideeën voor oplossingen heel erg uiteen liepen. Waar voor de ene categorie de oplossingen echt in nieuwe producten lagen, zat dit voor een andere categorie veel meer op het ontzorgen van klanten bij het voorkomen van verspilling. Goed om deze diversiteit in de praktijk te ervaren en het geeft dus ook aan dat het leven van je doelgroep op heel veel verschillende manieren leuker, beter en makkelijker gemaakt kan worden!

Woensdag 15 januari: prototypes bouwen
Tijdens de derde dag – woensdag 15 januari – zijn prototypes van de geselecteerde ideeën gemaakt. Een idee kan nog zo mooi klinken, maar als het in de praktijk niet werkt, heb je er niets aan. Daarom zijn we met de doelgroep de oplossingen letterlijk gaan bouwen en tekenen: hoe ziet het eruit, wat kan het en wat doet het voor wie? Het doel hiervan is om uit je hoofd te komen en aan de slag te gaan! Dit valt in de praktijk nog niet mee. We zijn immers gewend dat we overal over moeten praten. Zo zorgden De Lego-blokjes die voor het bouwen zijn ingezet in eerste instantie wel voor verbazing bij de horecaprofessionals die hiermee aan de slag mochten gaan. Maar als je eenmaal start met maken wat in je hoofd zit, gaat het vanzelf én loop je vanzelf tegen dingen aan waar je anders pas na uren praten achter was gekomen. Dit heeft ook één van de respondenten ervaren toen hij ‘zijn’ oplossing mocht gaan tekenen: “wanneer je eenmaal begint met tekenen, is het bijna moeilijk om te stoppen, omdat er steeds meer ideeën te binnen schieten!”

De oplossingen die door de doelgroep in de ochtend zijn geschetst en gebouwd, zijn vervolgens door een tekenaar uitgetekend tot volwaardige prototypes. Deze prototypes zijn in de middag aangescherpt op basis van feedback vanuit de doelgroep.

Donderdag 16 januari: testen van prototypes
Feedback is één van de meest waardevolle instrumenten bij het ontwikkelen van een oplossing. Op de laatste dag van Horecava 2020 zijn de gemaakte prototypes getest onder horecaprofessionals: wat spreekt hen aan in de oplossing, wat niet en zouden zij het gebruiken in de praktijk? Ook is de – wellicht meest essentiële – vraag gesteld: is het geloofwaardig dat fabrikant X deze oplossing biedt? In een hele korte tijd zijn veel respondenten gesproken die de oplossingen hebben beoordeeld en feedback hebben gegeven over zowel positieve als negatieve aspecten. Het gemiddelde rapportcijfer van alle prototypes die zijn getest, is een 7,0. Leuke bijkomstigheid: tijdens het testen is één van de prototypes zo positief beoordeeld door een internationale key account dat deze meteen met de fabrikant om tafel wil als dit idee is gerealiseerd!

 

Reacties vanuit de deelnemende fabrikanten:


Aviko: Robbert Wortelboer (channel marketing foodservice) & Jacqueline de Witte (sr. product manager)
”VEEL, VERRASSEND en VARIATIE! Dat vinden wij van de ideeën die middels design thinking met, voor en door de doelgroep tijdens Horecava 2020 zijn bedacht en uitgewerkt. Via de verschillende processtappen hebben wij een goede inkijk in de belevingswereld van chefs gekregen en insights waar we structureel wat mee kunnen. Ondanks ons brede vraagstuk, is er hele concrete output uit het traject gekomen. Als fabrikant dus een aanrader om hieraan te participeren!”


 


Unilever Food Solutions: Petra de Roos (operator marketing manager restaurants), Onno Deumer (channel marketing manager) & Tim de Vos (marketing & new business director)
”Wat een waardevol proces is design thinking voor foodservice! Voor ons als fabrikant is het onhaalbaar om in zo’n korte tijd op objectieve wijze met zoveel mensen uit de doelgroep te spreken. De hoeveelheid gesprekken en het doorvragen verrijken de inzichten voor een diepgaand, concreet en toepasbaar resultaat. Wij raden je aan om als fabrikant dit proces open in te gaan en alle inzichten in je op te nemen. De output is vooraf nog onduidelijk omdat de doelgroep de uiteindelijke richting bepaalt, maar het proces en de uiteindelijke oplossingen zijn deze onzekerheid in alle opzichten meer dan waard!”


 


FrieslandCampina: Linda Langhout (category manager foodservice international)
”Voor ons heeft dit traject op meerdere vlakken toegevoegde waarde gehad. Ten eerste hebben wij inzichten gekregen in de achterliggende behoeftes en motivaties van onze doelgroep omtrent milkshakes en softijs. Deze kunnen wij goed gebruiken bij het bepalen van de prioriteiten in onze plannen. Daarnaast zijn er vernieuwende productideeën met en door de doelgroep gecreëerd. Als kers op de taart zijn deze productideeën tijdens de toetsing op de laatste dag positief beoordeeld door zowel individuele outlets als key accounts. Fijn om het potentieel van een concept al in een vroegtijdig stadium te ontdekken.”


 

We mogen dan ook concluderen dat co-creatie in foodservice middels design thinking óók in foodservice werkt en hoe! Wil jij – fabrikant, formule of grossier – deze methodiek voor jouw organisatie inzetten om iets nieuws te maken of iets bestaands te verbeteren? We kijken graag met jou naar de mogelijkheden!