Circulaire economie: het business model van de toekomst?

 

De circulaire economie is gebaseerd op een nieuw economisch model.

Niet langer lineair, waarbij producten en grondstoffen hun waarde verliezen. Maar juist een circulair model waarbij producten en grondstoffen zo lang mogelijk worden (her)gebruikt en zo lang mogelijk hun waarde vasthouden. Een fundamenteel onderdeel van de circulaire economie – en dat laatste woord geeft het al aan – is dat het niet een speerpunt is, maar het uitgangspunt van je bedrijfsvoering én dat het ook nog commercieel voordeel oplevert. Dit vraagt om een nieuwe manier van ondernemen en organiseren. Dit noodzaakt tot businessmodellen die gebaseerd zijn op samenwerking en waardecreatie tussen partijen in ketens en netwerken.

In een circulaire economie wordt onderscheid gemaakt tussen twee kringlopen van materialen. De eerste is de biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. Aan de andere kant is er de technische kringloop, waarbij product(onderdelen) zo worden ontworpen en geproduceerd dat deze hergebruikt kunnen worden zonder kwaliteits- en waardeverlies. Eén van de belangrijkste lessen is deze materialen gescheiden te houden om kringlopen zo efficiënt mogelijk te sluiten. Een van de bekendste voorbeelden is het theezakje: met thee in een synthetisch zakje, met een papieren label en metalen nietje… In welke afvalbak je die ook gooit: het is pas biologisch óf technisch her te gebruiken als je thee, zakje, touwtje, nietje en label eerst van elkaar scheidt!

Duurzaamheid vs circulariteit
Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de (foodservice)markt. Het is een voorwaarde geworden waar je als fabrikant aan moet kunnen voldoen anders sta je buitenspel. Duurzaamheid is door de jaren heen echter ook een containerbegrip geworden en omvat alles wat te maken heeft met milieu, ecologie en toekomstgericht denken. In de praktijk blijft duurzaamheid vaak hangen in randprocessen: gloeilampen vervangen door ledlampen, fairtrade koffie drinken en afval scheiden. Een circulaire economie is daarentegen een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Het is een proces dat je integreert in je core business, omdat het gewoonweg economie is!

Wist je dat wij van de koffieboon slechts 0,2 procent consumeren en er dus 99,8 procent 
achterblijft? Nu is het verdienmodel nog gebaseerd op dat hele kleine deel (het verkopen 
van kopjes koffie), maar de verwachting is dat er binnenkort meer verdiend wordt aan de 
koffiereststromen! Het is dan ook niet verrassend dat steeds meer partijen zich daar op 
richten. Hieronder een inspirerend voorbeeld.

Praktijkvoorbeeld

De gemeente Enschede heeft de ambitie om de koffie- en theevoorziening voor hun medewerkers zo duurzaam mogelijk in te kopen. JDE Professional biedt deze oplossing door hun koffievoorziening op een circulaire manier in te richten:

  • Duurzame koffie: 100% duurzaam gecertificeerd
  • CO2-neutraal: de C02-uitstoot die overblijft wordt gecompenseerd middels een samenwerking met Trees For All
  • Koffiedroes als grondstof: er zijn pilots gestart om koffiedroes te (her)gebruiken als grondstof voor brikketten, aardbeienplanten, zeep en schoenzolen
  • Recycling van restproducten
  • Circulair omgaan met onderzetkasten en koffiemachines: hergebruik, recycling en benutten van technische levensduur

Is circulariteit een hype of is het here to stay?
Onze samenleving draait op wat de aarde en de economie ons bieden. Grondstoffen zijn noodzakelijk om ons te voorzien in eerste levensbehoeften en dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Met de groeiende wereldbevolking gaat de vraag naar grondstoffen in de komende jaren alleen maar toenemen. Tegelijk verspillen we (wereldwijd) nog veel grondstoffen waarmee we onnodig economische waarde verloren laten gaan, het milieu vervuilen en het klimaat beïnvloeden. Dit vraagt om een andere aanpak: circulaire economie!

’NEDERLAND WIL WERELDWIJD EEN VOORLOPER
ZIJN OP HET GEBIED VAN CIRCULARITEIT.’