Checklist formule- en leverancierskeuze voor category management

 

Wanneer een leverancier zijn categorie in één van zijn focussegmenten wil laten groeien, kan deze ervoor kiezen om samen met een formule uit het betreffende segment (hetzij grossier, hetzij eindverbruikersformule) category management uit te voeren. Aangezien je dit als leverancier niet met alle formules uit het focussegment kunt en wilt doen, is het maken van een keuze voor de juiste formule essentieel. Onder ’juiste’ formules worden die formules verstaan waar je als organisatie waarde kunt toevoegen aan de positionering en de bouwstenen van de betreffende formule. Anderzijds redeneren ook formules vanuit dit perspectief voor hun keuze om voor een bepaalde categorie al dan niet samen te werken met één van de leveranciers die actief is in deze categorie.

Om zowel leveranciers als formules te ondersteunen bij het maken van hun keuze voor een counterpart op het gebied van category management, heeft Marketing4Results een checklist ontwikkeld. Door de vragen in deze checklist voor verschillende formules (als leverancier zijnde) of verschillende leveranciers (als formule zijnde) te beantwoorden, kunnen verschillende partijen met elkaar worden vergeleken. Middels deze vragen worden zowel strategische als tactische keuzefactoren behandeld die in onderstaand model worden gevisualiseerd.

Als de belangen van formule en leverancier parallel lopen, is er sprake van een optimale verhouding. Meestal is dat echter niet het geval en zullen er naast strategische afwegingen ook altijd tactische argumenten naar voren komen om een bepaalde formule of leverancier meer of minder als een kernrelatie te beschouwen.

Download hier de checklist voor leveranciers om de juiste formulekeuze te maken.
Download hier de checklist voor formules om de juiste leverancierskeuze te maken.