Bouwen aan de next step met Lego Serious Play

 

“Serieus, je gaat toch niet met Lego-blokjes spelen met je klanten?”
“Weer zo’n nieuwerwets iets waaruit wel blijkt dat het véél te goed gaat met de economie en dat we aan zoiets tijd én geld besteden…”
“Zoals voor veel methodieken geldt: leuk voor het inspiratiemoment tijdens een hei-sessie, maar niets blijvend. Gooi een doos LEGO op de hei-tafel, laat mensen bouwen en je hebt hetzelfde resultaat. Ga gewoon écht werken, dan kom je er pas.”
“Ik ben toch geen kind meer?!?”

 

Een aantal willekeurige reacties die wij hebben gekregen toen we vertelden dat we sinds mei 2019 Certified Facilitator Lego Serious Play® zijn. Als je Marketing4Results een beetje kent, weet je dat wij juist heel pragmatisch én resultaatgericht samen met onze klanten aan de next step werken. Dat doen wij steeds vaker door organisaties en teams anders te laten denken om anders te gaan doen. Hiervoor zetten wij een grote diversiteit aan innovatieve werkvormen, tools en canvassen in. Zo komen jij en je collega’s samen tot vernieuwende oplossingen, gedragen keuzes en toekomstvisies met impact. En je raadt het al: hier sluit de inzet van Lego Serious Play® naadloos bij aan.

 

Wat is Lego Serious Play®?
Het idee van Lego Serious Play® is ontstaan in 1996. Professoren Johan Roos en Bart Victor van IMD in Zwitserland en Lego Group CEO en eigenaar Kjeld Kirk Kristiansen gingen op zoek naar nieuwe instrumenten en systemen rond strategievorming. Door jarenlang onderzoek, analyseren, testen en documenteren werd steeds duidelijker hoe Lego ingezet kan worden om vanuit 3D-modellen businessvraagstukken te beantwoorden. Er zijn verschillende publicaties uitgebracht over de resultaten, waarvan je op de website een overzicht vindt. Pas later kreeg de methodiek de naam Lego Serious Play® (LSP). De methode is gebaseerd op een aantal fundamentele overtuigingen over leiderschap en organisaties:

 • Leiders hebben niet alle antwoorden, dus moeten ze teamleden de gelegenheid geven om bij te dragen;
 • Mensen willen van nature bijdragen, deel uitmaken van iets groters en zich eigenaar voelen
 • Heel vaak profiteren teams niet volledig van de aanwezige kennis, creativiteit en verbeeldingskracht onder de verschillende teamleden
 • In een snelle en steeds complexere wereld moeten teams hun volledige potentieel ontwikkelen en kunnen co-creeëren met verschillende stakeholders.

Lego Serious Play® is een bewezen effectieve methode om in 3D met 100% betrokkenheid een bedrijfs- of productstrategie, processen, team of je persoonlijke loopbaan letterlijk te bouwenWaarom werkt het?
In de afbeelding hiernaast is te zien hoe onze motoriek verhoudingsgewijs is toegewezen aan verschillende delen van ons lichaam. Wat opvalt zijn de grote handen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van onze motoriek voorbehouden is aan het aansturen van onze handen. Er vindt een voortdurende uitwisseling plaats tussen onze hersenen en onze handen.

Lego Serious Play® helpt je om anders te denken door deze zogenaamde ‘brain-hand connection’. Als je met Lego-blokjes gaat bouwen, wordt er een beroep gedaan op het denken via de handen. Hierdoor ben je in staat om op een hele andere manier kennis via een 3D-model tot leven te wekken en te delen. Door het principe van hands-on (het bouwen van modellen) én minds-on (het vertellen van het verhaal achter je model) ontstaat er een dieper inzicht in de vraag én een beter begrip voor de oplossing dan wanneer je alleen praat en luistert. Bovendien stellen wetenschappers dat als je mensen vraagt een probleem op te lossen, ze daar sneller uit zijn wanneer ze hun handen gebruiken (om iets te tekenen, uit te beelden of op te schrijven) dan wanneer ze alleen hun hoofd gebruiken. Bouwt iemand een Lego-model, dan vindt er dus niet alleen een fysieke verandering plaats, maar verandert er ook iets in de hersenen.

 

De voordelen van het werken met Lego Serious Play®

 1. Onze hersenen werken driedimensionaal het beste. Lego-steentjes helpen ons dan ook onze gedachten beter te ordenen. Hierdoor onthullen we via onze handen beetje bij beetje stukjes uit ons denken. Dit geeft gedetailleerd inzicht. Veel meer dan we ooit kunnen vertellen. Wat we bouwen wordt daarom beter begrepen en onthouden.
 2. Door middel van storytelling en het werken met metaforen ontstaan rijkere verhalen die inzicht geven in de aanwezige kennis en individuele context van de aanwezigen.
 3. Je benut de collectieve kennis en ervaring van een groep volledig, omdat iedereen zijn/haar perspectief inbreng en niet alleen de minderheid met het hoogste woord.
 4. Iedereen heeft evenveel inbreng, omdat iedereen wordt gehoord.
 5. Het versterkt je vermogen tot reflecteren.
 6. Het doorbreekt de gangbare manier van denken en zorgt daardoor voor nieuwe ideeën en oplossingen.
 7. Je genereert méér ideeën als je bouwt.
 8. Er is heel snel resultaat.
 9. Het is makkelijker om écht op de inhoud te discussiëren, omdat er alleen vragen worden gesteld over de gebouwde 3D-modellen en niet over de deelnemers zelf als persoon. Hierdoor blijft het veilig om met elkaar in gesprek te gaan, waardoor veel kwalitatieve gesprekken over de inhoud ontstaan.
 10. Er wordt een breed draagvlak voor de uitkomsten gecreëerd.
 11. Iedereen vindt het leuk. Onderschat het belang van dit speelse karakter van de methode niet! Door spelenderwijs bezig te zijn, maak je je geest vrij om verbanden te leggen, nieuwe inzichten op te doen en verder te kijken, waardoor je met elkaar meer diepgang en betekenis bereikt.
 12. En last, maar zeker niet least: iedereen kan het!

 

Waar kun je Lego Serious Play® voor inzetten?
Lego Serious Play® helpt je met elkaar antwoorden te vinden op grote én kleine vragen, hoe serieus of lastig ze ook zijn. Vanuit Marketing4Results zetten wij Lego Serious Play® in bij diverse sessies, waarmee in 1 dag resultaat wordt behaald.

Krijg inzicht in de next step
Team
Retrospectie
Doelgroep
Co-creatie
Buyer persona
Customer Journey
Ontwikkelingen
Toekomstscenario
Trend
Segment
Maak keuzes voor de next step
Product-marktstrategie
Segmentkeuzes maken
Segment- of kanaalvisie
Categorievisie
Ga aan de slag met de next step
Segmentplan
Categorieplan
Commercieel plan
Marketingplan
(Key) accountplan
Joint business plan
Shopperbeïnvloeding

Lees in dit artikel meer over het krijgen van inzicht voor de next step, het bepalen van je strategie of het ontwikkelen van een plan in 1 dag.

Dus wil jij:

 • De kennis en ervaring van een groep volledig benutten?
 • Streven naar 100% betrokkenheid van je team?
 • Verschillende stakeholders tegelijk aan tafel?
 • Een breed draagvlak voor oplossingen?
 • Keuzes maken als er veel verschillende oplossingen en invalshoeken mogelijk zijn?
 • Meer verbindingen en diepere verbanden blootleggen?

En wil jij aan de slag met de next step voor:

 • Interactie binnen je team?
 • Interactie met je klant?
 • Een uitdaging waar je mee worstelt?
 • Een trend waar invulling aan kan/moet worden gegeven?
 • Het zetten met een stip op de horizon?
 • Toekomstscenario’s?

Doe eens gek, pak die steentjes op en benut de potentie van Lego Serious Play® om in korte tijd tot nieuwe inzichten te komen en concrete veranderingen voor de next step te realiseren! We denken graag met je mee over de invulling van je meeting, sessie of brainstorm!


Ik wil meer weten!
Maar wat zou mijn baas hiervan vinden?
Oh wacht…. Maar ik wil zelf wel eens iets anders inzetten
Wat kan me gebeuren?