Boekuitreiking ‘Trade marketing & category management in foodservice’

 

Sinds mei 2011 is boek ”Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk” verkrijgbaar! Op dinsdag 18 mei zijn tijdens een bijeenkomst van TMA (Trade Marketing Association) de eerste exemplaren van dit boek officieel uitgereikt aan Jan-Willem Grievink van het FSIN en Ron Cijs van TMA. Bij deze uitreiking waren leden van Trema, FSIN en TMA aanwezig, evenals genodigden van Gfk en SymphonyIRI.

Concrete en praktische antwoorden
Momenteel hebben veel organisaties in de hele bedrijfskolom van foodservice de mond vol over trade marketing en category management. Maar wat is trade marketing in foodservice eigenlijk? Wat houdt category management voor deze markt nou precies in? Wat bepaalt het succes van deze vakgebieden en wat zijn de knelpunten? Met dit boek willen wij concrete en praktische antwoorden op een groot aantal vragen geven, zodat je voor je eigen organisatie kunt bepalen of je toe bent aan trade marketing of category management en zo ja, hoe je hier dan mee aan de slag kunt gaan.

De uitgangspunten van ”Een scherp handboek Category Management” staan in dit boek voor foodservice centraal. Deze uitgangspunten hebben zich in de afgelopen jaren veelvuldig bewezen in de foodretailmarkt. Het doel van dit boek is dan ook niet om het wiel voor trade marketing en category management opnieuw uit te vinden voor foodservice, maar wel in het vertalen van de zich reeds bewezen werkwijzen in de foodretailmarkt naar foodservice. Hiermee wordt tevens bevorderd dat organisaties die zowel actief zijn in foodretail als in foodservice dezelfde terminologieën op het gebied van trade marketing en category management hanteren. Ook eenduidigheid in werkprocessen wordt hierdoor versterkt, waardoor learnings tussen de foodretail- en foodservicedivisie kunnen worden gedeeld.

Bestel nu jouw exemplaar!
Voor organisaties die meer dan 10 exemplaren bestellen, wordt een gratis presentatie over de inhoud van het boek voor alle betrokkenen gehouden.

Jan-Willem Grievink, directeur FSIN
Omdat de dagelijkse foodservicepraktijk een aantal additionele complicerende elementen kent ten opzichte van foodretail, hebben Janka en Minouk vanuit de bestaande theorie een model gebouwd dat perfect toepasbaar is voor alle schakels in de bedrijfskolom van foodservice. Niet alleen zijn alle learnings vanuit foodretail in dit boek verwerkt, maar ook juist de specifieke kenmerken van foodservice hebben hun plek gekregen in de (segmentatie-)modellen en stappenplannen. Ik wil dit boek dat is geschreven voor zowel fabrikanten, grossiers als professionele eindverbruikersorganisaties (formules) dan ook van harte aanbevelen!

Frits van den Bos, manager ECR
GS1 Nederland helpt bedrijven in de keten beter samen te werken met concepten, wereldwijde standaards en ondersteunende diensten. Hierdoor worden knelpunten in de keten weggenomen en wordt meer waarde voor de consument gecreëerd. Vanuit deze filosofie zijn wij dan ook supporter van dit boek over trade marketing en category management in foodservice dat is gebaseerd op het door GS1 Nederland uitgegeven handboek ˜Een scherp handboek Category Management”. De handvatten die organisties middels dit boek worden aangereikt, leveren een waardevolle bijdrage aan het optimaliseren van de ketensamenwerking in foodservice.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]