Bij cafetaria’s blijft alles ondanks coronajaar bij het oude

 

Het coronavirus grijpt inmiddels al ruim een jaar om zich heen. Wat heeft dit voor impact op de cafetariabranche in Nederland en welke aanpassingen hebben beslissers in hun zaak gedaan? Begin maart stelden wij 65 beslissers deze vragen. Ook aan beslissers van restaurants en bar/cafés hebben wij gevraagd hoe de vlag er anno maart 2021 bijhangt, waarbij de resultaten in separate artikelen zijn uitgewerkt.

 


De belangrijkste conclusies:

 • Het vertrouwen in de overheid daalt licht van 61% in juni 2020 naar 59% in maart 2021.
 • In de eerste lockdown deed 48% aan bezorgen, tijdens de tweede lockdown is dat 43%.
 • 59% van de cafetaria’s heeft in de afgelopen maanden minder omzet gedraaid (gemiddeld 30% omzetverlies).
 • 45% van de cafetaria’s heeft zijn prijzen verhoogd in het afgelopen jaar.
 • Cafetaria’s hebben hun aanbod nauwelijks gewijzigd in het afgelopen coronajaar.
 • 72% van de cafetaria’s had niks anders gedaan als zij vooraf hadden geweten wat de impact van corona zou gaan worden.

 

Vertrouwen in de overheid laat lichte daling zien
In 2020 hebben we op twee momenten gevraagd naar het vertrouwen van cafetariabeslissers in de maatregelen van de overheid. Toen de eerste lockdown in maart 2020 een feit was, hadden cafetariabeslissers gemiddeld 70% vertrouwen in de Nederlandse overheid. Eind juni 2020 is dit vertrouwen teruggelopen naar 61%. In de huidige meting zien we dit nog iets verder dalen naar 59%. In de segmenten restaurants en bar/café stijgt het vertrouwen juist licht.

De reden voor deze lichte daling in het vertrouwen is dat cafetariabeslissers kritische vragen stellen bij het beleid dat nu wordt gehanteerd. Daarbij geven zij aan dat de focus in het bestrijden van het coronavirus momenteel puur ligt op de medische situatie zonder de economie en het bedrijfsleven daarin voldoende mee te nemen. Dit geeft de beslissers onvoldoende perspectief voor financiële verbetering. Zij geven aan dat bijvoorbeeld restaurants gecontroleerd open zouden kunnen en dat er meer mogelijk zou moeten zijn met het openen van terrassen of andere horeca-activiteiten in de buitenlucht.


“Ik erger me vooral aan de slogan ‘corona dat doen we samen’.
Ze vergeten dat de rekening bij een kleine groep ligt.’’Corona zorgt niet voor verschuiving naar bezorging bij cafetaria’s

51% van de cafetaria’s heeft op enig moment bezorging aangeboden tijdens het afgelopen coronajaar. Het grootste gedeelte (42%) bood dit echter voor de eerste lockdown in maart 2020 ook al aan. Op dit moment biedt 43% van de cafetaria’s de mogelijkheid van bezorging aan (zie tabel hieronder). Dat is zelfs iets minder dan tijdens de eerste lockdown. In de toekomst verwacht net iets meer dan de helft van de beslissers (51%) bezorging aan te bieden. Daar zitten ook enkele cafetaria’s tussen die op dit moment nog geen bezorging aanbieden.

45% van de cafetaria’s verhoogd de prijzen tijdens coronajaar
De horecamarkt heeft een zwaar jaar achter de rug. Cafetaria’s zijn dan wel doorlopend open geweest, maar ook hier is de impact van corona voelbaar. Zo geeft 59% van de cafetariahouders aan dat zij in de afgelopen maanden (14 oktober tot nu) minder omzet hebben gedraaid ten opzichte van de periode voor corona. Gemiddeld geven zij aan 30% minder omzet te hebben gegenereerd. 28% van de cafetaria’s heeft dezelfde cijfers kunnen realiseren als voor corona, terwijl een klein deel van de zaken zelfs positieve cijfers heeft gedraaid (14%). Gemiddeld heeft deze groep 15% meer omzet gedraaid dan voor corona. Opvallend is dat in deze groep – op twee na – alle outlets momenteel de mogelijkheid tot bezorging aanbieden.

Een manier om de opgelopen financiële verliezen te compenseren is het verhogen van de verkoopprijzen. 45% van de cafetaria’s heeft zijn prijzen door toedoen van corona verhoogd. Niet iedere cafetaria heeft op elke productcategorie zijn prijzen verhoogd:

De prijzen voor snacks zijn het vaakst door cafetaria’s verhoogd (39%), terwijl de prijzen voor maaltijden gemiddeld het meest zijn gestegen (toename van 7,5%).

Cafetaria is nauwelijks veranderd in het aanbod
Tijdens de vorige meting in juni was te zien dat cafetaria’s hun aanbod nauwelijks hadden aangepast toen de horeca haar deuren moest sluiten. Juist door deze sluiting lag hier wellicht een kans voor cafetaria’s om hun aanbod uit te breiden en zo een breder publiek aan te spreken dat normaliter bij bijvoorbeeld restaurants zou eten.

Ook tijdens deze meting begin maart 2021 is te zien dat cafetaria’s hun aanbod vrijwel niet hebben aangepast. De grootste wijziging is te zien in het aanbod van gezonde opties (zoals salades of soepen). Tijdens de eerste lockdown is 5% van de cafetaria’s hiermee gestart en tijdens de tweede lockdown 3% (zie tabel hieronder).

Met terugkijkende blik hadden cafetaria’s niks anders gedaan
Als cafetariabeslissers de duur van deze pandemie van tevoren hadden geweten, had de grote meerderheid niks anders gedaan in hun bedrijf (72%). Een kleine groep had de volgende zaken anders aangepakt:

 • Aanbieden van maaltijden zoals je die ook in een restaurant kunt krijgen (9%)
 • Geïnvesteerd in hardware/software voor eigen bestel/bezorgsysteem (8%)
 • Eerder gestart met bezorging (6%)
 • Wel gestart met bezorging (5%)
 • Gestopt met mijn zaak (5%)

Voor dit artikel zijn 65 beslissers ondervraagd (48% afkomstig uit de stad, 52% uit een dorp). Ook aan restaurants en bar/cafés hebben we begin maart gevraagd hoe de vlag er bij hen bij hangt.


De Foodservice Denktank is een initiatief van Marketing4Results en Sligro Food Group in samenwerking met Horecava. Doel is om snel, makkelijk en betaalbaar in contact te komen met jouw professionele doelgroep in de segmenten restaurants, cafetaria’s of bar/cafés om inzicht te krijgen in hun behoeftes. Fabrikanten kunnen hier meer informatie vinden over de Foodservice Denktank en horecabeslissers hier of neem contact met ons op via 0345 – 50 52 41.