Betekenisvol ondernemen & Marketing4Results

 

Marketing4Results heeft zich gespecialiseerd in het creëren van de next step op het gebied van marketing en sales voor fabrikanten, grossiers en formules in de foodservicebranche. Die next steps moeten steeds sneller worden gezet, omdat de wereld om ons heen in razend tempo verandert. Zo hebben we onder andere te maken met globalisering, digitalisering, de opkomst van nieuwe technologieën, markt- en branchevervagingen, disruptieve nieuwkomers en machtsverschuivingen in de keten. De laatste tijd valt ons op dat er een nóg fundamentelere transitie gaande is: die van conventioneel ondernemen naar betekenisvol ondernemen.Van conventioneel ondernemen naar betekenisvol ondernemen
De klimaatproblematiek is onhoudbaar geworden. De steeds verder toenemende transparantie maakt genadeloos duidelijk waar pijnpunten in ketens zitten. De groeiende polarisering die wordt versterkt door de coronapandemie zorgt voor een steeds groter verschil tussen (kans)rijk of (kans)arm. En nieuwe generaties zoals millennials en gen Z stellen andere eisen en hebben andere behoeftes.

Hierdoor bevinden we ons momenteel in een transitie van conventioneel ondernemen naar betekenisvol ondernemen. Anno 2021 wordt betekenisvol ondernemen in foodservice net als in veel andere branches vaak nog als ‘nice to have’ gezien: een manier om onderscheidend vermogen te creëren ten opzichte van de concurrentie. Maar vaak blijft het uitgangspunt de eigen organisatie en het hoofddoel winstmaximalisatie, waardoor bedrijven hun aandeel in de schade aan het grotere geheel minimaliseren, maar geen positief effect op het grotere geheel creëren. Termen als greenwashing en purposewashing vliegen ons de laatste tijd dan ook om de oren, want dit pikt de consument van vandaag niet meer.

Anderzijds zien we ook steeds vaker het succes van betekenisvolle bedrijven: bedrijven die positief bijdragen aan het grotere geheel. Denk aan Happy Tosti, Koeckebackers, Tony Chocolonely, Boerschappen, Moyee Coffee, Too Good To Go, etc. Stuk voor stuk bedrijven die niet alleen omzet en winst realiseren, maar ook sociale impact, ecologische impact en/of economische impact in schakels van hun bedrijfskolom creëren. In de toekomst gaat het niet langer om alleen een verdienmodel, maar ook om een verbetermodel. Betekenisvol ondernemen is dan een ‘must have’ om te overleven. Of anders gezegd: ieder bedrijf biedt dan meervoudige waardecreatie wat betekent dat het altijd gaat om het creëren van meer dan financiële waarde alleen. Het draait dus niet alleen om financiële winst, maar ook om maatschappelijke winst. In dit artikel vind je nog veel meer voorbeelden van bedrijven die op allerlei manieren meervoudige waardecreatie toevoegen. Van corporates die zich steeds meer maatschappelijk geëngageerd gaan gedragen tot corporates die betekenisvolle bedrijven overnemen en van MKB-bedrijven die hun betekenisvolle mogelijkheden inzetten tot ‘nieuwe’ betekenisvolle bedrijven die de afgelopen jaren zijn ontstaan.


GOED DOEN EN GELD VERDIENEN STAAN NIET HAAKS OP ELKAAR,
MAAR GAAN HAND IN HANDOnze bijdrage aan de betekenisvolle economie
Ook vanuit Marketing4Results willen wij onze bijdrage leveren aan de betekenisvolle economie. Dat gaan we doen door kennis te delen die we hebben doorvertaald naar foodservice om bewustwording omtrent dit thema te creëren c.q. te verhogen. Ook gaan we bedrijven in foodservice inspireren en ondersteunen bij het zetten van de eerste stapjes om keuzes over hún betekenis ofwel meervoudige waarde te maken. Tot slot gaan we invulling geven aan co-creatie, in onze optiek één van de bouwstenen van nieuwe marketing in deze nieuwe economie. Samen maak je namelijk écht het verschil, of dit nu samen met je (potentiële) klanten of met andere organisaties is. Vanuit je klanten heb je namelijk input nodig om klantgedreven waarde te creëren. Shoppers kopen tenslotte geen producten of diensten waar we geen behoefte aan hebben. En door samen met andere bedrijven te werken, versterk je elkaar en ontstaat synergie.

Uiteraard zijn we ook vanuit onze eigen organisatie gestart met het zetten van de eerste stapjes om meervoudige waarde te creëren. Zo gaan we voor diverse thema’s die een grote impact op de toekomst van onze foodservicemarkt hebben met elkaar en voor elkaar oplossingen bedenken via (gratis) co-creatie sessies. Deze thema’s zijn bewustwording, voedselverspilling, true price, onderwijs, plasticreductie en inclusiviteit. Daarnaast mogen we een kleine bijdrage leveren aan het boek over de nieuwe economie van Marco Kuijten, verbonden aan het lectoraat new marketing van Avans University of Applied Sciences. Tijdens de leergang sociaal ondernemen hebben we onder leiding van Kees Klomp en Peter Scholten handvatten aangereikt gekregen hoe bedrijven als Tony Chocolonely, De Prael en Kromkommer in de praktijk omgaan met de diverse dilemma’s waar je als organisatie én als ondernemer mee wordt geconfronteerd. Op 20 april 2021 hebben wij met onze Trema-leden voor Oma’s Soep, Grünten en Moyee Coffee meegedacht in oplossingen voor hun vraagstuk. Deze sessie wordt ingeleid door de minister van nieuwe economie, Michel Scholte, die met ons zijn visie op de betekeniseconomie deelt.

We zijn ons er terdege van bewust dat we samen met jou, je collega’s, klanten, onze omgeving en de maatschappij gaan starten met een reis. Een reis waarbij we iedere keer met elkaar kleine stappen zetten die het grote geheel beter maken. Dus laten we samen beginnen, leren van elkaar en onze (kleine) successen vieren!

Als je onze reis wil volgen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!