9 van de 10 restaurants redden het niet zonder overheidssteun

 

Het bestrijden van het coronavirus lijkt eerder een marathon dan een sprint te worden. Voor restaurants lijkt een openstelling op korte termijn er niet in te zitten. Op 19 maart vroegen wij via de Foodservice Denktank al naar de ervaringen vanuit horecaondernemers. Drie weken later, in de week van 6 april, vroegen wij opnieuw aan 58 beslissers hoe de vlag erbij hangt en hoe zij naar de toekomst van hun zaak kijken.

 


De belangrijkste conclusies:

  • Slechts 9% van de restaurants blijft zonder overheidssteun bestaan
  • 52% van de restaurants houdt het maximaal 1 maand vol zonder overheidssteun
  • Gemiddeld verwachten restaurants € 207.000,- omzetverlies in 2020
  • Meer dan de helft van de restaurants is volledig gesloten
  • Bezorging en afhalen levert weinig omzet op

 

Het vertrouwen in de Nederlandse overheid ligt op vrijwel hetzelfde niveau als drie weken geleden. Toen hadden restaurantbeslissers gemiddeld 77% vertrouwen in het beleid van de overheid, nu ligt dat net iets lager op 75%. Beslissers zijn het eens met de intelligente lockdown en geven aan dat de cijfers over het aantal besmettingen en ic-opnames een positief beeld geven. Tegelijk zijn er bedenkingen bij de vergoedingen die beloofd zijn ten aanzien van personeelskosten en eenmalige tegemoetkomingen. Daarnaast wordt aangegeven dat de huidige vergoedingen niet in verhouding staan tot de kosten die worden gemaakt, zoals huur, hypotheek en andere vaste lasten.

 


“De kosten die nu vergoed worden zijn niet in verhouding met de daadwerkelijk kosten die wij hebben. Er zullen veel horecazaken de deuren moeten sluiten als ze het hierbij laten.’’

 

Drie weken geleden gaf 42% van de beslissers aan dat het niet duidelijk was op welke maatregelen zij terug konden vallen. Zo was onduidelijk waar je terecht kon voor specifieke informatie en werd er verschillende informatie vanuit diverse instanties gegeven. Nu is dit percentage sterk afgenomen naar 21% van de beslissers die de maatregelen onduidelijk vindt. Met name of men in aanmerking komt voor compensatiemaatregelen en wanneer deze compensatie dan gaat plaatsvinden is niet helder.

 

Zonder steun van overheid overleeft 9 van de 10 restaurants deze crisis niet
Overheidssteun in deze crisis is van cruciaal belang voor het voortbestaan van restaurants. Gemiddeld geven restaurants aan dat zij het nog 11 weken uithouden. Dit ligt in lijn met de vorige meting toen beslissers aangaven het gemiddeld nog 3 maanden te kunnen volhouden. De urgentie van overheidssteun wordt wel steeds groter. Slechts 9% van de restaurants kan het hoofd boven water houden wanneer steun van de overheid volledig uitblijft. Maar liefst de helft van de restaurants (52%) geeft aan het maximaal een maand te kunnen uithouden zonder overheidssteun. 28% houdt het nog twee maanden uit zonder steun en 12% houdt het langer dan twee maanden vol zonder deze steun.

 

Gemiddeld verwachten restaurants meer dan € 200.000,- omzetverlies
Nu we enkele weken verder zijn zien we ook het verwachte omzetverlies toenemen voor restaurantbedrijven. Midden maart was dit gemiddeld nog € 107.500,- per restaurant. Op dit moment verwachten restaurants gemiddeld € 207.000,- omzet te verliezen over 2020: een toename van maar liefst 93%. Bijna de helft van de restaurants schat op dit moment in dat zij meer dan anderhalve ton aan omzetverlies over dit jaar gaan boeken. Met de blik op de toekomst zijn horecabeslissers dan ook niet positief gestemd. Restaurantbeslissers verwachten dat het nog een lange tijd zal duren voordat zij weer op hetzelfde omzetniveau zitten als voor de coronacrisis. Gemiddeld denken zij dat dit meer dan een half jaar zal duren. Slechts 14% verwacht dat zij binnen twee maanden – als de horeca weer geopend is – op hetzelfde niveau zal zitten.

 

Verwacht omzetverlies in 2020 –
meting 6 april
Verwacht omzetverlies in 2020 –
meting 19 maart
minder dan € 50.00014%minder dan € 20.00013%
€ 50.000 - € 75.00019%€ 20.000 - € 40.00013%
€ 75.000 - € 150.00019%€ 40.000 - € 60.00027%
€ 150.000 - € 250.00024%€ 60.000 - € 100.00015%
€ 250.000 - € 750.00016%€ 100.000 - € 200.00012%
meer dan € 750.0007%€ 200.000 - € 300.0008%
€ 300.000 - € 500.00012%

 

Naast het verwachte omzetverlies gaan de vaste kosten voor restaurants gewoon door. De belangrijkste factor (naast personeelskosten) is de maandelijkse huur of hypotheek die moet worden betaald. Hier heeft 85% van de restaurants mee te maken. De meeste restaurants hebben een gehuurd pand (64%). Een kleiner deel (21%) heeft kosten vanuit een hypotheek. Een groot deel van de restaurants die huren of een hypotheek hebben (47%) heeft een regeling kunnen treffen voor het uitstellen van betaling, terwijl voor 12% een deel van de lasten zelfs wordt kwijtgescholden (gemiddeld 60% van de kosten).

 

Meer dan de helft van de restaurants is volledig gesloten
59% van de restaurants is gesloten en biedt ook geen bezorging of de mogelijkheid tot het afhalen van maaltijden aan. Deze bedrijven zijn al gesloten sinds de algehele sluiting van de horeca op zondag 15 maart. Voor een deel is het aanbieden van bezorging of de mogelijkheid tot afhalen geen optie of past het niet binnen het concept. Een ander deel geeft aan dat bezorging of afhalen onder aan de streep niks oplevert: de marges zijn lager, er moeten disposables gekocht worden, afdracht van omzet voor het uitbesteden van bezorging en je wordt gekort op steunmaatregelen vanuit de overheid.

 


“Bij afhalen maak ik meer kosten dan dat het oplevert. Tevens kunnen wij niet de kwaliteit bieden die gasten van ons gewend zijn.’’

 

Restaurants die nu gesloten zijn, geven grotendeels aan niet van plan te zijn om hun deuren te openen voor andere activiteiten. Slechts 11% van hen geeft aan te overwegen om te starten met bezorging, terwijl 17% overweegt om te starten met afhalen. De voornaamste reden om dit te doen is creëren van omzet en omdat de gast hier om vraagt.

 

Bezorging en afhalen maken klein deel van de omzet goed
Op dit moment is 41% van de restaurants nog wel geopend:

  • 19% biedt afhalen aan
  • 3% beidt bezorging aan
  • 19% biedt beide opties aan

Het aanbieden van deze activiteiten maakt slechts een klein deel van de omzet goed die restaurants normaliter zouden hebben. Zo is bezorging gemiddeld goed voor 21% van de omzet die restaurants normaliter zouden hebben en afhalen goed voor 15% van de ‘standaard’ omzet.

 

Ben jij benieuwd welke initiatieven restaurants ondernemen en welke behoeftes zij hebben vanuit de fabrikant? Lees dan dit artikel.

 

Wil jij als fabrikant goed voorbereid zijn met een onderbouwde entry-strategie zodra de horeca haar deuren weer mag openen? Stel je vragen en toets je ideeën onder de doelgroep, zodat je in deze precaire tijd de juiste oplossingen met de juiste boodschap inzet! We denken graag met je mee!

 


De Foodservice Denktank is een initiatief van Marketing4Results en Sligro Food Group in samenwerking met Horecava. Doel is om snel, makkelijk en betaalbaar in contact te komen met jouw professionele doelgroep in de segmenten restaurants, cafetaria’s of bar/cafés om inzicht te krijgen in hun behoeftes. Fabrikanten kunnen hier meer informatie vinden over de Foodservice Denktank en horecabeslissers hier of neem contact met ons op via 0345 – 50 52 41.