Thema-bijeenkomst Trema: toekomst gericht denken

 

De eerste bijeenkomst van dit jaar stond in het teken van kijken naar de toekomst: welke implicaties hebben maatschappelijke trends op de markt? Het antwoord hierop werd tijdens drie presentaties gegeven door Hilde Roothart van Trendslator, Linda Hofman vanuit de Fontys Academy for Creative Industries en Minouk Damen vanuit Marketing4Results.

Aan de hand van twee brainstormsessies kon de nieuw vergaarde kennis direct omgezet worden in de praktijk. De inspirerende omgeving van het Akousticum in Ede, dat zich bevindt op het terrein van het toekomstige World Food Center Nederland, droeg hier zeker aan bij.