Advies

Trade Marketing Scan

Het doorlopen van een Trade Marketing Scan stelt een organisatie in staat onderbouwde keuzes voor focussegmenten op korte en middellange termijn in foodservice te maken. De onderbouwing ontstaat door de eigen organisatie en de externe markt gedetailleerd onder de loep te nemen. Informatie wordt vertaald naar business insights en concrete plannen van aanpak waar je als organisatie direct mee aan de slag kunt. Een Trade Marketing Scan is een intensief traject waarmee een organisatie in staat wordt gesteld om meer resultaat in foodservice te halen. 

 

Sparsessie Trade Marketing Strategy Model (TMS-model)

De sparsessie rondom het TMS-model fungeert als kickstart voor het op hoofdlijnen richting geven aan marktsegmentkeuzes in foodservice. Uitgangspunt van de sessie vormt het door Marketing4Results ontwikkelde model voor trade marketing en category management in foodservice. De organisatie geeft tijdens de sparsessie input over elementen rondom de huidige situatie en ontwikkelingen die gezamenlijk worden beoordeeld en gerankt. Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven richting een toekomstige strategie en tactiek. De nadruk bij de sparsessie ligt op een pragmatische aanpak met een hoge mate van zelfwerkzaamheid voor de opdrachtgever.