Advies

Shopper insights - advies
Inzicht in en kennis over je shopper biedt organisaties concrete handvatten voor groei. Voor de ene organisatie ligt hierbij de focus op inzichten over de finale shopper (consument), terwijl voor andere de professionele shopper (eindverbruiker, inkoper, etc.) het uitgangspunt vormt. Afhankelijk van je doelstellingen, de witte vlekken binnen je organisatie en de issues waar marketing en/of sales tegenaan lopen, trechtert Marketing4Results alle mogelijkheden voor het generen van shopper insights tot de meest relevante voor jouw situatie. Insights waar Marketing4Results je bij kan ondersteunen, zijn onder andere: 

Customer decision tree (ook wel shopper decision tree genoemd) 
De Customer Decision Tree (CDT) maakt inzichtelijk hoe de shopper in foodservice een keuze maakt voor een bepaald product. Het is een schematische weergave van de volgorde en het belang van diverse keuzecriteria in een beslisproces. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan merk, prijs, verpakkingstype, promotie etc. Een CDT kan bijvoorbeeld toegepast worden bij het ontwikkelen van een categoriedefinitie, schappenplannen en het ontwikkelen van marketing- en salestactieken. Meer informatie over de CDT vind je in dit artikel.

Shopper planning tree 
De shopper planning tree geeft inzicht in de mate van geplandheid van een aankoop en in hoeverre shoppers nog afwijken van hun vooraf gemaakte keuze. Oftewel: in welke mate kun je de keuze van de shopper in de outlet nog beïnvloeden? De shopper planning tree geeft dus zeer cruciale informatie om te bepalen in welke fase van de shopper journey je budget het meeste rendement gaat opleveren: focus je op de shopping fase of juist op de pre en/of to shopping fase? Lees in dit artikel meer informatie over de shopper planning tree. 

Shopper journey map 
Op welke momenten heb je nu eigenlijk contact met je shopper? Hoe ervaart de shopper deze contactmomenten? En hoe beïnvloedt dit de rest van zijn/haar shopping trip? In de praktijk blijkt dat een shopper veel meer contactmomenten heeft met een leverancier of formule dan waar zowel de leverancier/formule als de shopper zich bewust van is. Vaak is ook niet bekend welke van deze momenten de grootste invloed heeft op de daadwerkelijke aankoop (de zogenaamde moments of truth). Een shopper journey map is DE tool om hier meer inzicht in te krijgen. Wil je meer weten over de shopper journey map? Lees dan dit artikel.
 


Shopperprofielen                            
Shopperprofielen, klantsegmentatie, shopperpersona’s, allemaal termen die in essentie hetzelfde vertegenwoordigen: het indelen van je klanten in verschillende klantgroepen of klanttypen. Shopperprofielen bieden organisaties handvatten voor het aanbrengen van focus op die shoppers die de meeste potentie bieden voor de formule en/of leverancier. Daarnaast kunnen op basis van het shopperprofiel gerichte activiteiten en resources worden ingezet binnen één of meerdere fases van de shopper journey. In dit artikel vind je meer informatie over het ontwikkelen van shopperprofielen en de toepassing daarvan in de praktijk. 
 

​Hoe kan Marketing4Results jou helpen?
Marketing4Results beschikt over specialisten die vraag en methodiek optimaal aan elkaar kunnen verbinden. Daarnaast zijn wij altijd persoonlijk en direct betrokken bij het proces van informatieverzameling. Hierdoor kunnen we de doorvertaling naar concrete insights en gerichte tactieken voor jouw categorie naar een hoger niveau tillen. Door het inschakelen van Marketing4Results als partner voor het genereren van shopper insights ben je ervan verzekerd dat jouw organisatie de gegenereerde insights meteen in de praktijk kan toepassen om zo groeikansen te benutten.

Wil je meer weten over de wijze waarop Marketing4Results voor jouw organisatie de juiste shopper insights kan genereren? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.