Shopper insights

Category management wordt door steeds meer leveranciers en formules in foodservice toegepast om groei te realiseren. Organisaties in deze markt hebben dan ook een steeds beter inzicht in WAT, WAAR en WANNEER wordt gekocht. Maar antwoorden op de vragen WIE (niet) koopt en WAAROM zij (niet) kopen zijn er vaak nog niet. En juist deze antwoorden zorgen dat je als leverancier én formule daadwerkelijk het verschil kunt maken door in te spelen op enerzijds de behoeftes van de kopers en anderzijds de barrières van niet-kopers om producten c.q. categorieën te kopen.

Het integreren van shopperinzichten binnen het proces van category management is dan ook een noodzakelijke ontwikkeling. De shopper centraal stellen is momenteel een richting die steeds meer bedrijven in alle branches gaan bewandelen. In dat kader worden termen als shopper marketing, shopper journey, shopperinzichten en touch points steeds meer gebruikt. Maar wat houdt het nu precies in en wat kunnen/moeten we hiermee in foodservice?

Middels een brede marktinventarisatie heeft Marketing4Results de volgende definitie voor shopper marketing in foodservice ontwikkeld:

De activiteiten die zijn gericht op het beïnvloeden van het shoppergedrag en de shopperbeleving tijdens de verschillende fases van de shopper journey door te begrijpen wat de shopperbehoeftes zijn en hoe shoppers zich gedragen in verschillende foodservicesegmenten en op verschillende momenten om voordelen voor shoppers, formules en/of merken te behalen

In foodservice zijn twee shoppertypen te onderscheiden:
1.       De finale shopper (vaak de consument)
2.       De professionele shopper (eindverbruiker)

Iedere shopper doorloopt een aantal stappen van trigger tot aankoop tot het consumeren of ge-/verbruiken van een product. Deze stappen tezamen worden een shopper journey genoemd. Aan de zijkant is te zien hoe het model van de shopper journey in foodservice er voor beide shoppertypen globaal uitziet.

Om shopper marketing te kunnen toepassen, zijn shopper insights noodzakelijk om de juiste tactieken voor de juiste shoppergroepen op de juiste momenten van de shopper journey in te kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan shopper insights die worden gegenereerd middels een shopper journey map, shopperprofielen en een customer decision tree.

Geïnteresseerd in de shopper in foodservice? Op 18 december 2014 is ons boek De shopper in foodservice – shopperinzichten voor trade marketing en category management  uitgekomen. Dit boek is het vervolg op het boek over trade marketing en category management in foodservice. Wil je het boek over de shopper in foodservice bestellen, klik dan hier. Ben je geïnteresseerd in hoe een aantal bedrijven uit de markt kijken naar de shopper in foodservice, bekijk hier dan een film waarin een aantal organisaties vertellen op welke manier zij omgaan met het leren kennen en beter begrijpen van hun shoppers.