Advies

Business insights voor jaarplannen

Juist de frisse en open blik van een externe partij kan tot verrassende inzichten voor je jaarplannen leiden, evenals het delen van kennis en ervaringen uit de markt. Marketing4Results maakt een deep dive in de verschillende databronnen waar je organisatie over beschikt om business insights te genereren. Op basis van een gezamenlijke brainstorm worden deze insights vertaald naar concrete activiteiten binnen jouw jaarplan.

 

Continue business insights

Slim gebruik van data leidt tot concurrentieel voordeel. Marketing4Results levert de expertise en gaat op continue basis voor jouw organisatie op zoek naar de antwoorden van morgen met behulp van de aanwezige data. Het is hierbij de kunst te beginnen met het stellen van de juiste vragen, zodat gericht kan worden gezocht naar relevante antwoorden. Gedurende het jaar en in afstemming met de prioriteiten van jouw organisatie zijn mogelijke onderdelen van insights gericht op:

  • Het bijsturen van commerciële activiteiten;
  • Het samenstellen van een promotiemix die geen geld kost, maar oplevert;
  • Het genereren van input voor de jaarplannen van sales & (trade) marketing;
  • Het creëren van de juiste handvatten voor jaargesprekken met key accounts.

 

Grossiersinsights

Momenteel is in foodservice een tendens gaande dat steeds meer fabrikanten vanuit de grossiers waar zij mee samenwerken afzetdata over hun producten ontvangen. De uitdaging is vervolgens om deze data te vertalen naar concrete informatie waarmee sales en marketing hun activiteiten kunnen aanscherpen. Pas dan kan rendement uit de samenwerking worden gehaald. Marketing4Results kan deze vertaalslag voor jouw organisatie maken, waardoor je enerzijds tijd bespaart en anderzijds kunt profiteren van alle kennis en ervaring die Marketing4Results heeft op het gebied van insightsgeneratie én de (grossiers in de) markt.

 

SalesOut insights

Geen tijd om zelf de data uit het SalesOut systeem te analyseren? Marketing4Results biedt de oplossing in de vorm van een abonnement. Twee keer per jaar, op momenten door jouw  organisatie te  bepalen, duiken we in SalesOut en vertalen de resultaten naar een management summary. Jouw doelstellingen vormen hierbij het uitgangspunt. Hierdoor heb je op continue basis inzicht in resultaten, quick wins, kansen en knelpunten voor jouw organisatie.